התנועה למען עתיד ילדינו

האתר עוסק בהפרת זכויות ילדים והורים בידי עובדים סוציאליים ומערכת המשפט המשמשת חותמת גומי להחלטות פקידות הסעד.

Posts Tagged ‘אתי דור’

אזהרה חמורה לישכת הסעד ברמת גן מגוננת על משתמשת בסמים,אלכוהוליסטית ,וחולת נפש המנתקת אב מבנו!

Posted by YELADEINU ב- אוגוסט 2, 2012

ליבי עבאדי

מסוכנת לקטין בעלת הפרעה נפשית, משתמשת בסמים ,ומנתק אב מבנו .

מערכת שלמה של לישכת רווחה ברמת גן שעובדים חולת נפש תומכת בשימוש בסמים  שהינה סגנית מנהלת לישכת הרווחה ועוד מנתקי ילדים מאבותיהם כמו הגברת לילי שאמי,וכן אתי דור.פנינו לבית המשפט ולשכת ראש העיר אך הם מגוננים עליה התואנה האב נלחם בנו ובשל כך לא נתערב .

יוזכר שמזה יותר משנתיים לא רואה האב את בנו והגברת עבאדי זוכה לתמיכה לשכת הרווחה ומונעת כול מיידע באשר לקטין.

בימים הקרובים תוגש  בקשה לשלילת האפוטרופוס מידי האישה  ובקשה מבית המשפט שינמק מדוע לאחר הודאתה של המשיבה שהאב הינו אביו של הקטין ובניגוד לפסיקה נמנע ממנו לראות את בנו.

בקשה נוספת תוגש מידית ע"י המשפחה אשר עפ"י החוק החדש לסבא ולסבתא יש מעמד בחוק לראות את נכדיהם!

Posted in רווחה | מתויג: , , , | Leave a Comment »

שחיתות וטיוח בעיריית רמת גן תוך מניעת מיידע מראש העיר

Posted by YELADEINU ב- אוגוסט 1, 2012

שחיתות  וטיוח בעיריית רמת גן תוך מניעת מיידע מראש העיר

ראש עיריית רמת גן מר צבי בר ממודר במה שקורה בלישכת הסעד ברמת גן .

הקומבינות  מינוי החתן של סגנית מנהלת הרווחה ברמת גן לפקח במחלקת החנייה,תסקירי שקר לבית המשפט עובדת סעד אשר בונה תיק של הטרדה מינית המדובר בעובדת הסעד אתי דור אשר טענה בבית המשפט שהיא חייה על כדורים פסיכיאטריים .

סיפורים על אב שמתלונן על התעללות מבנו כולל פגיעות מיניות והגברת לילי שאמי מטייחת .

הפעילים החליטו שמאחר וגורמים בעיריה מטייחים את הפרשות מתוכננת משמרת מחאה מול ביתו של צביר בר .

פרטים יפורסמו לציבור הרחב

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , | 1 Comment »

מה קורה בלישכת הרווחה ברמת גן ועיריית רמת גן מבקשת לטייח ?

Posted by YELADEINU ב- יולי 20, 2012

עובדות פסיכיאטריות כאתי דור,סגנית מנהל לישכת הרווחה שצלה סמים זה כמו שוקו,לילי שאמי שפגעה בלורי שם טוב ובאב אשר בנו סובל מהתעללות יום יומית,ואב נוסף שאתי דור והאישה תפרו לו תיק של הטרדה מינית.

אלו רק מקצת הסיפורים שהגיעו למערכת.

העובדה שמחלקת פניות הציבור מגוננים איננה תקינה ויש לפעול מידית לניקוי האורוות שלמה יפה שעה אחת קודם.

עיריית רמת גן מסרבת לבדוק את התלונה נגד לשכת הרווחה ברמת גן .

לישכת הרווחה ברמת גן מסרבת לבדוק את השימוש של הגברת לבנה עבאדי בסמים,את מצבה הנפשי ,ואת האלכוהוליזם ממנו היא סובלת .

כמו כן מסרבת לבדוק התעללות בילד אשר סובל מהתעללות מהאם .

לגבי שרה טל והשימוש בסמים הס מלהזכיר .

שלושה חודשים סירבו להגיב בעיריית רמת גן .

תשובת הביניים לראש העיר זה נמצא בבית משפט.

הגברת לבנה עבאדי הינה תחת ידיהם של לשכת הרווחה והובטח לה שילחמו ביעקב בן יששכר בכול דרך בגלל מאבקו בעובדי הסעד .

יוזכר שהגברת עבאדי נכנסה להריון מאדם אחר שגם ממנו ניסתה לגנוב זרע האדם ששמו א. הודיע לה שאם תשאיר את ההיריון מצבה לא יהיה טוב כך עפ"י תאורה.

מי זאת לבנה עבאדי ?

לבנה נזרקה בפנימייה בבני ברק ובמשך שנים נשארה שם איך תיארה זרקו אותי והלכו.

העובדה שפנימיות הרווחה גודלים לא יוצלחים  היא עובדה כך עפ"י מכון תמוז .

עבאדי אושפזה בגהה כך היא מדווחת ומצאה את דרכה לסמים ולאלכוהול.

הילד רובי עבאדי איננו יודע שאבא שלו נלחם עליו כנגד השופט יורם שקד שהחליט יחד עם שופטים אחרים לפגוע ביעקב בן יששכר .

יורם שקד זייף פרוטוקולי דיון ללא חשש וביקש לפגוע בכול דרך ברובי .

האם אישתו וילדיו של יורם שקד יודעים על מעשיו כנגד ילדים ואבות גרושים?

רובי יוזכר לא רואה את אביו כ 3 שנים וזאת בגלל שהגברת עבאדי חולת נפש !

רובי יידע מי אביו למרות ניסיונות החסימה של יורם שקד .

משמרות מחאה מתוכננות מול ביתו ,וכן מול ביתה של לבנה עבאדי .

שהראשונה תתקיים ב 27.7.2012 בשעה 10.00 בבוקר מול ביתה ברחוב יהושפט 24 רמת גן .

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , , , | Leave a Comment »

מעלליו של השופט יורם שקד וחוסר יידע משפטי הינו בעוכריו תוך פגיעה במידיינים

Posted by YELADEINU ב- יולי 2, 2012

שאלת מינויו של השופט יורם שקד לשופט בית המשפט לעיניני משפחה מתברר ככישלון משפטי.

השופט אשר מפר כול חוק ממשיך להמציא נוהלי הבהרה שלא קיימים וכן פועל תוך הטיית דין .

ללא כול תגובה מהצד השני כול זאת בשל רצונות לפגוע אישית באדם!

הקשרים בין השופט שקד לעורכת דין טובה איננשטיין אשר פונה אישית לשופט ומקבלת החלטות באותו רגע .

עליבות משפטית מטעם עורכת דין ע"ח משלם המיסים .

הסיוע המשפטי מחליף לנשים עורכי דין כגרביים ולגברים  לא.

הסיוע המשפטי ממן עורכי דין בכדי לפגוע באבות הגרושים.

העובדה שטענתה שאדם מסוכן כול זאת בשל טענה שתהיה הפגנה מול בית האישה הינה הזוייה ואף קיבלה אישור מהשופט יורם שקד ללא כול דיון הוכחות תקין.

טובה אינשטיין לא טרחה להגיע לדיונים והשופט שקד הטריח את המבקש האב 3 פעמים וסתם את פיו כאילו היה מדובר באירן .

טובה איזנשטיין מגישה בקשה נכנסת עם בקשה שיקרית לשופט שקד והוא מידית נותן החלטה מבלי לבדוק את האמת!

לקסיקון של מצוות  איננו קיים בבית המשפט אבל עולם כמנהגו נוהג והשופטים פשוט פוגעים בכול מי שמבקש צדק .

עורכת דין טובה איזנשטיין טוענת" האב מבקש לצלם ולהקליט את בנו " עוד שקר ללא ביסוס וללא תצהיר שמקבל חותמת גומי מהשופט יורם שקד .

"המבקשת ניצבת בוכיה בבית החולים וחרדה לבנה מול המשיב"  עוד שק ללא תצהיר שמקבל תקדים מסוכן מהשופט שקד כאילו היה נכון .

מסוכנותה של המשיבה לקטין הינה עובדה ידועה לשירותי הסעד ברמת גן והרי ברור שמי שמשתמשת בסמים הינה דבר רצוי בלישכת הרווחה ברמת גן ואף העובדת אתי דור שמגישה תצהירים כוזבים לשופט אריאל בן ארי ומנתקת ילדים מהוריהם .

הקטין לא היה צד להליך של צו ההרחקה המפוקפק ואין כול הרחקה .

Posted in רווחה | מתויג: , , , , | 1 Comment »

לישכת הסעד ברמת גן ממשיכה להתעלל באבות גרושים ובחסות הגברת אתי דור ,ואביגיל גמזו

Posted by YELADEINU ב- מאי 7, 2012

אתי דור ,ואביגיל גמזו מלישכת הסעד ברמת גן מגישות תזכיר שיקרי לבית המשפט

בית המשפט מעביר ביקורת על עובדות הסעד אך הם בשלהם טוענות טענות שיקריות שהאב פגע מינית בילדים.

השיטה של עובדי הסעד המציעות לאימהות להגיש תלונות כוזבות בשל פגיעה מינית שלא הייתה ידועה .

התזכיר שהגיע למערכת מעלים את האב.

לטענת הגברת אתי דור אשר כבר נאמר שהיא לוקחת כדורים פסיכיאטריים עפ"י הודעתה  בבית המשפט כתבה שהיא מאמינה לאישה וכלל לא טרחה להזמין את האב.

האב כידוע הוכיח שמדובר בתלונה כוזבת אך הגברת דור אף טוענת טענה שיקרית שרס"ב מירי קבעה שהאם דוברת אמת!

עובדות הסעד ברמת גן הפכו למגינות נשים אשר מתעללות בילדים,לוקחות סמים וחולות נפש

לא מובן כך טוען האב איך עובדת סעד הלוקחת כדורים פסיכיאטריים יכולה לטפל באנשים ?

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , | Leave a Comment »

תיעוד נדיר שהועבר ברשת על זיוף פרוטוקול של שופטת חנה יינון מבית המשפט השלום בתל אביב

Posted by YELADEINU ב- מאי 3, 2012

 

לראות ולא להאמין התלונה שהגיעה למערכת .

השופטת חנה יינון מבית המשפט השלום בתל אביב הגיעה עם החלטה ברורה לפעול תוך משוא פנים ולסייע לעובדת סעד ששיקרה בבית המשפט .

עובד הסעד איציק פרי שהיום הוא יו"ר עובדי הסעד  החליט  שיש לארגון מעמד משפטי שכלל אין לא .

הוא איננו עו"ד וכלל לא יכול לשמש כזרוע משפטית.

בדיון הגיעו שומרים רבים לאולם הדיונים  השופטת יינון עשתה הכול בכדי להפוך את הדיון לדלתיים סגורות כך היה בתחילה .

השופטת סירבה לאפשר את חקירת איציק פרי ע"י יעקב בן יששכר  תוך הפרת חוק בוטה

השופטת אף סירבה לחקירת עובדת הסעד ורק לאחר מחאה הסכימה .

לאורך החקירה החלקית הפריע עו"ד בוזגלו המייצג את המשיבה ללא כל  התערבות מהשופטת  יינון ואף הינחה את העדה.

שהסתיים הדיון היתברר שהשופטת זייפה את פרוטוקול הדיון וטענה שהנתבעים השתוללו וגידפו .

היום הועבר מיידע למערכת שגורמים עלומים תיעדו את הדיון  ודברי השופטת הינם שיקריים ועוברים על  מקרה של השופטת  הילה כהן .

תיעוד נדיר 

יעקב בן יששכר הגיש תלונה לנציב תלונות השופטים  שישעה מידית את השופטת יינון .

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , | 2 Comments »

בית המשפט העליון מתח ביקורת על עובדי הסעד ברמת גן שמונעים קשר בין אם לילדיה כל זאת בשל פרסום האמת נגדם.

Posted by YELADEINU ב- ספטמבר 20, 2011

השופטת נאור הטריסה לעבר עובדת הסעד .

גם נגדנו מפרסמים ביקורת באינטרנט אז לא ניתן שרות למידיינים?

העובדה שרצונם של עובדי הסעד למוטטת כלכלית את האם הינה חמורה ביותר ואינם בסמכות ראשות הסעד לומר שהאם תשלם לחבריהם סכומי עתק .

עובדי הסעד אמורים לתת שרות ואינם יכולים לקבוע מה התנאים והעובדה שמדובר בילדים ראשות הסעד מחליטה לנקום על הוצאת האת לאור.

עובדי הסעד החלו להתבכיין בפני הרכב בית המשפט העליון כמה מלחמה האם לורי שם טוב עושה נגדם.

בית המשפט העליון לא קיבל את טענותיהם .

יש לציין שהתנועה למען עתיד ילדנו מסייעת בייעוץ לאם ולמרות דחיית הבקשה תחילה ע"י השופט גוברן ערערה האם עפ"י הנחיית התנועה והעובדה שהתקיים דיון כל זאת בשל העובדה שנמצא שעובדי הסעד פועלים בניגוד לחוק ומנצלים את מעמדם למלחמה על שמם גם כאשר הם עוברים על החוק.

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , | Leave a Comment »

עימנואל רוזן בתוכנית חטיפת ילדים ספורט לאומי של עובדי הסעד

Posted by yeladeinu ב- מרץ 4, 2011

שמעון טגורי ,אסתר הרצוג ,ועובדת סעד בכירה כמו כן הורים רבים  עובדי הסעד חוטפים ילדים בניגוד לחוק

ושותפים לכך שופטי הנוער שהם חותמת גומי .

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , | 3 Comments »

השופט נפתלי שילה מאיים על האם אם לא תפסיקי לפרסם נגדי לא תראי את ילדייך .

Posted by yeladeinu ב- יוני 17, 2010

השופט נפתלי שילה מאיים על האם אם לא תפסיקי לפרסם נגדי לא תראי את ילדייך .השופט שילה אשר פגע בלקוחותיו בתור עורך דין ביניהם .י מאיים על האם בנקמה ללא קשר לעינינים המשפטיים .
בית המשפט מסרב לחקור את עובדות הסעד בניגוד לחוק ומבקש לשבור את האם שתסכים לחוות דעת מוזמנת מציד ומצד ראשות הסעד .
האם הודיעה שרק חוות דעת פרטית ולא חברי השופט והסעד .
האם הודיעה שתגיש פסילה נגד השופט שילה ,וכן תגיש תלונה לנציבות השופטים .
יש להבהיר יגאל אמיר רואה את בנו אך .ל. לא בגלל רצונות של השופט שילה להיות חותמת גומי לראשות הסעד .
עובדות הסעד ממשיכות לשקר בבית המשפט ללא שום בקרה או חקירה והרי מדובר בבית משפט ולא בבית משפט של ראשות הסעד .
סכנה למערכת המשפט עכב מניעת מהורים לראות את ילדיהם .
התנועה לא תוריד כתבות ענייניות וחוקיות .
בית המשפט נתון לביקורת ואיננו חסין .

Posted in רווחה | מתויג: , , , , | Leave a Comment »

אתי דור עובדת סעד מרמת גן אשר פוגעת בביתה הקטינה הפרה את סעיף 50 לפקודת הראיות וחשפה דברים של לורי שם טוב לאיציק פרי יו"ר האיגוד שאסור שיידע דבר

Posted by yeladeinu ב- מאי 30, 2010

מה לא עושה עובדת סעד אשר פוגעת במאות ילדים כדי שהאמת לא תצא לאור .
היא פונה לשופטת אשר עובדת עם משרד הסעד .
לאחר מכן היא מאיימת על עיתונאים .
לאחר מכן היא פונה לחבריה במשטרה שיסירו את הפרסומים נגדה וההקלטות שבידי עיתונאים נוספים .
ובסוף היא מעבירה חומרים חסויים ללא אישור האם בכדי לתבוע אותה .
לורי שם טוב תגיש תלונה במשטרה עם העתקים לוועדה לזכויות הילד שתאלץ לחקור מדוע עובדת סעד אשר מזניחה את ביתה מתרומת הזרע ממשיכה להחזיק בקטינה ללא פיקוח כאילו מדובר באיזה חיית שעשועים .
צילומים של החורבה בה גרה גברת דור פורסמו בעבר .
האם חנה סלוצקי אשר צועקת לטובתם של ילדים מאפשרת התעללות בילדים ?

בבית משפט השלום ת"א 24514-10-09
בתל – אביב יפו בפני כב' הש' אביגיל כהן

התובעים: 1. אתי דור דוברובינסקי – ת.ז. 055654958
ע"י עו"ד צ'רלי בוזגלו מרח' ארלוזורוב 93, ת"א

נגד

הנתבעים: 1. יעקב בן יששכר – ת.ז. 23682461

2. תנועת עתיד למען ילדינו עמותה רשומה כדין .
וולפסון 27 ראשון לציון ע"י אסף פרייס .
0503-588699 פקס: 03-651863

בקשה דחופה ביותר לצירוף הנתבעים 1-2 לנתבעת 3 לעניין פסילת ארגון העובדים הסוציאליים שאין לא כל מעמד וכן לעניין שיתוף פעולה של בית המשפט בעבירה על חוק :
סודיות העובדים הסוציאליים וכן עבירה על סעיף 50 לפקודת הראיות :

ואלו נימוקי הבקשה :

1.הנתבעים מצירים על כך שבית המשפט מצרף תובעים ללא דיון
2.הנתבעים יטענו שעו"ד בוזגלו מקבל הכשר לא להעביר כתבי דין כחוק מבית המשפט שחלק מנקמתה האישית של השופטת שוורץ .
3.כך עשה בית המשפט בעבר וכך עושה בעתיד ובשל כך מוגשת תביעה על סך 10.00000 ₪ כנגד הקנוניה .
4.כנגד השופטת כהן הוגשה בקשת פסילה ועד ליום זה דואג בית המשפט לא להמציא כתבי דין יחד עם מר בוזגלו שתלונה הוגשה נגדו ללשכת עורכי הדין .
5.הנתבעים כעיתונאים ופעילי זכויות אדם מגישים תלונה ליועץ המשפטי לממשלה לדרוש חקירה נגד המעורבים ובכללם הגברת כהן אשר מאפשרת העלאת חומרים חסויים עפ"י דין ללא אישור .
6.כמו כן כפוף בית המשפט לחוק בעניין מקורות עיתונאים .

7.הנתבעים מצירים על כך שלמרות תקנה 473 ג 3 בית המשפט הפך להיות צד לתביעה תוך משוא פנים והראייה בית המשפט אף הופך את הנתבעים האחרים .
8. כב' ביהמ"ש מתבקש:
א. למחוק את תצהיר התובעים היות והתצהיר מבוסס ברובו, ומכיל עובדות ופרטים אשר עליהם חל חיסיון, והתובעים חבים לנתבעת 3 חובת נאמנות וסודיות, מכח הוראות הדין, ולדחות את התובענה על הסף.
ב. לחילופין, למחוק מכתב התביעה ומתצהיר התובעים את כל העובדות והפרטים עליהם חלים חובת הנאמנות, הסודיות והחסיון.
ג. בנוסף ו/או לחילופין, למחוק את כל הטענות המשפטיות המופיעות בתצהירי התובעים במפורש ו/או במשתמע, בניגוד להוראות הדין.
ד. לחילופין, לקיים דיון מקדים בשאלת הפרת חובת הנאמנות, הסודיות והחסיון על ידי התובעים, טרם הגשת תצהיר עדותה הראשי של הנתבעת 3 (להלן: "לורי").
ה. ליתן ללורי הארכת מועד להגשת תצהיר עדות ראשית מטעמה ב- 30 ימים לאחר תום קבלת החלטה חלוטה בבקשה זו, באם בקשתה זו לא תתקבל.
ו. במצטבר: יוציא תחת ידו כל הוראה ו/או צו ככל שנדרש על מנת להוציא לפועל ו/או ליישם איזו מההצהרות וההוראות דלעיל.
ז. מטעמי זהירות מופרזת גרידא: יושיט למערער כל סעד נחוץ ו/או סעד ראוי ו/או סעד נכון ככל שימצא בית משפט נכבד זה לנכון ו/או לנחוץ לראוי להושיטו ללורי.
ח. לחייב את התובעים בהוצאות בקשה זו לרבות שכר טרחת עו"ד בצרוף מע"מ כדין.

זאת מהנימוקים הבאים:-
1. התובעת 1 (להלן: "דור") הינה עובדת סוציאלית ופקידת סעד לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 (להלן: "חוק הנוער"), כפי הודייתה בס' 3 בתצהירה ובהתאמה בס' 1 בכתב התביעה והיא מחויבת כלפי לורי בחובת סודיות, נאמנות וחיסיון.
2. גם התובעת 2 ואורגניה חבים כלפי לורי בחבות סודיות, נאמנות וחסיון, מכח היותם עובדים סוציאליים בהתאם להוראות הדין.
3. דור מצהירה בס' 4 בתצהירה: "4. העובדות המפורטות להלן ידועות לי במסגרת עבודתי והתנהלותי מול הנתבעים ובעיקר מול הנתבעת 3". (ההדגשה שלי ל.ש.), ואכן דור היתה עו"ס ופק"ס אשר טיפלה בלורי ובמשפחתה, כמפורט בין היתר בהודיית דור בס' 6-11 ו- 16-19, 38 בתצהירה ובהתאמה בכתב התביעה.
4. יו"ר התובעת 2 מר יצחק פרי (להלן: "האגודה" ו/או "פרי" בהתאמה) מצהיר בס' 4 בתצהירו: "4. העובדות המפורטות להלן ידועות לי במסגרת עבודתי והתנהלותי מול הנתבעים"… (ההדגשה שלי ל.ש.).
5. בסעיף 50 א' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן: "פ' הראיות"), נקבע חד משמעית כי על דברים שנמסרים לעובד סוציאלי חל חיסיון: "אלא אם כן ויתר האדם על החיסיון"…
6. גם ס' 8 סוד מקצועי, לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 (להלן: "חוק העובדים הסוציאליים") קובע במפורשות בס"ק (א): "(א) מידע על אדם שהגיע לעובד סוציאלי במסגרת מקצועו, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו".
7. בס"ק ב' נקבע גם כי: "(ב) הוראות סעיף קטן (א) חלות גם על כל אדם שקיבל מידע לפי הסעיף הקטן האמור".
8. במקרה דנן, לא חלו ולא התקיימו ההוראות המתירות את הגילוי ע"י התובעים על חסיון האמון המוקנה לה בדין, והיא איננה מוותרת על זכותה זו לחסיון אמון זה. לכן, לדור ולפרי אין זכות להפר את חסיון האמון כמתואר בכתב התביעה ובתצהיריהם את הדברים שנודעו להם במסגרת עבודתם והתנהלותם מול לורי.
9. במקרה דנן, בעלת החסיון לורי (הנתבעת 3), לא ויתרה כלפי התובעים על חסיון האמון המוקנה לה בדין, והיא איננה מוותרת על זכותה זה לחסיון אמון זה. לכן, לדור ולפרי אין זכות להפר את חסיון האמון כמתואר בכתב התביעה ובתצהיריהם את הדברים שנודעו להם במסגרת עבודתם והתנהלותם מול לורי.
10. בהוראת ס' 23 סודיות, בחוק הנוער נקבע במפורש: "(א) פקיד סעד שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או חוק אחר והתקנות לפיהם".
11. השופט (בדימוס) קדמי מציין בספרו על הראיות (חלק שני, מה' משולבת ומעודכנת) (תשס"ד), עמ' 970-971 שיקולים שונים בהקשר של סעיף 49 לפקודת הראיות, היפים גם לענין סעיף 50 א'. בכלל אלה מצוים הגנה על צרכי המטופל ויכולתו לעשות את המטפל לאיש אמונים; אמון אותו הפרו התובעים.
12. התובעים הפרו את הוראת הסודיות בחוק הנוער בכל הקשור ללורי.
13. כמפורט בחלק ג' ס' 12 ו- 12.1 בכתב ההגנה שהוגש מטעמה, עתרה לורי לדחיית ו/או למחיקת התובענה ולסילוקה בשל טענת החיסיון והפרת הסודיות.
14. התובעים כלל לא טרחו ואף לא חשבו לבקש מביהמ"ש הנכבד להסיר את החסיון ו/או לבקש אישור להפרת הסודיות וביטול חובת הנאמנות החלים עליהם, כמתבקש וכנדרש על פי הוראות הדין.
15. ההלכה היא שביהמ"ש לא ייתן סעד למי שפועל בחוסר תום הלב ועושה שימוש לרעה בהליכי משפט, בידיים שאינם נקיות, בחוסר הגינות ובחוסר יושר. כפי שנקבע בין היתר ב-: רעא 2282/03 ראובן גרינברג נ' כונס הנכסים הרשמי, נח (2) 810, עמוד 810.
16. בבש"פ 8555/06 פלוני נ' מדינת ישראל, תק-על 2006(4), 1966, 1972 (2006), נקבע: "שעה שעסקינן בחסיון המוטל על דברים שנמסרו לעובד סוציאלי…; רצוננו כחברה שהפרט יוכל למצוא מזור למצוקותיו בדרך של טיפול, תוך שיוכל לשים מבטחו במטפל וביחסי האמון שהתפתחו ביניהם. החסיון המוטל על הנמסר לעובד סוציאלי, כמו גם לרופא ולבעלי מקצוע נוספים, מבקש להגן בראש ובראשונה על המטופל ועל מערכת היחסים בין המטופל למטפל, המושתתת כל כולה על יחסי אמון בין השניים. המטופל פותח בפני המטפל את סגור ליבו, וחושף בפניו את תחושותיו וחוויותיו האינטימיות ביותר. פתיחת גבולות החסיון בכל מקרה שהמטפל חשף בפני המטפל דברים שחווה ביחס להשתלשלות הארועים, משמעה פגיעה ביכולתו או ברצונו של מטופל לדבר באופן חופשי עם מטפלו, שכן לעולם יקנן בו החשש כי סודותיו הכמוסים ביותר יהפכו לנחלתם של אחרים. עלול להיות בכך כדי לפגוע במערכת היחסים הרגישה בין המטפל למטופל, ואף באפקטיביות הטיפול כולו… לפיכך על בית המשפט הדין בבקשה להסרת החסיון לדון בה בזהירות יתר".
17. בנוסף, צרפו התובעים לכתב התביעה ולתצהיריהם כנספח יב', החלטה שניתנה בדלתיים סגורות בבש"א 220275 ואף ההינו לצטט מתוכה חלקים, זאת מבלי שטרחו לבקש ולקבל מביהמ"ש הנכבד במוטבו הנוכחי ו/או מביהמ"ש שנתן את ההחלטה אישור לכך.
18. התובעים, המהווים חלק מרשויות המדינה וחלה עליהם חובת תום לב מוגברת, הפרו ורמסו ברגל גסה את הוראתם הקוגנטית של ס' 68 וס' 70 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט"). ס' 70 א' לחוק בתי המשפט קובע כי "(א) לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בבית משפט בדלתיים סגורות אלא ברשות בית המשפט".
19. התובעים יכלו לפנות לביהמ"ש לקבלת רשות לפרסום ההחלטה בבש"א 220275, כפי הוראת סייפא ס' 70 בחוק בתי המשפט, אך הם בחרו לזלזל בהוראות החוק ובבית המשפט ולעשות דין לעצמם.
20. ההלכה היא כי: "לא יזכה לסעד מי שעושה דין לעצמו ומזלזל בהוראות חוק ובמעשיו יוצר עובדות, והעיקרון הוא, שלא להושיט סעד למי שפונה לעזרת בית המשפט ובאותו זמן מתעלם מהוראות חוק, והוא בבחינת טובל ושרץ בידו". כפי שנקבע בין היתר בבג"צ נ' בית הדין הרבני האזורי בירושלים ואחר' תק-על 2003(3); בג"צ 7489/06 אריאל גרונר נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש, תק-על 2006(4), 2148, 2150 (2006).
21. בהתנהלותם הנלוזה, עברו התובעים גם על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ופגעו בפרטיות לורי בהתאם בניגוד להוראת ס' 2 ס"ק 7-10. במעשיהם אלו עברו וביצעו התובעים עוולות אזרחיות ופליליות.
22. בנוסף, עברו התובעים על הוראות חוק הגנת הפרטיות ובין היתר על הוראות ס' 16 – סודיות, ס' 23 ב' – איסור על מסירת מידע, לחוק הגנת הפרטיות.
23. הוראת ס' 32 לחוק הגנת הפרטיות קובעת כי חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות יהיה פסול לשמש כראיה בבית המשפט, שכן, לורי, הנפגעת, איננה מסכימה לשימוש בחומר זה. לתובעים אין הגנה או פטור לפי חוק הגנת הפרטיות.
24. הוראת תקנה 521 עריכת תצהיר, לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקסד"א") קובעת כי תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא".
25. התובעים הצהירו בס' 5 בתצהיריהם כי כללו בתצהיריהם טענות משפטיות, בניגוד להוראת תקנה 521 לתקסד"א. לכן, למצער באם בקשת מחיקת כל התצהירים לא תתקבל, יש למצער למחוק מן התצהירים את כל הטענות המשפטיות המופיעות בהם במפורש ו/או במשתמע.
26. בקשה זו איננה נתמכת בתצהיר בהיותה מבוססת על תצהירי התובעים והוראות הדין.
27. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה כמבוקש בריישא.
28. עד ליום זה לא התקיים דיון במעמד התובעת שהיא היחידה שיכולה לתבוע וכל זאת מבלי לעשות שימוש בחומרים בעלי חיסיון כמו כן למר פרי אין מעמד וברור שיש לחקרו במשטרה מי העביר לו חומר חסוי מבלי שלורי שם טוב אישרה לו שימוש בחומר כאמור בניגוד ל סעיף 24 א לחוק הנוער עם השמות של הנתבעת .
29. כמו כן ברור מדוע הגברת דור מגישה תביעות סרק ומנתבת את התיקים לשופטת אשר הפכה לשופטת הסעד בישראל .
30. התנועה מחזיקה בעיתון אינטרנטי שהינו אתר פלטפורמה והציבור חייב להיות מוזהר מתופעות של עובדי סעד אשר פוגעים בילדים אין חולק שהגברת דור סובלת מהפרעה נפשית אשר מערבת את ביתה בכל הקורה בעבודתה ומסממת אותה בתרופות פסיכיאטריות .
31. בעלי האתר הם הציבור ומדובר בתביעה מסוכנת הפוגעת בחופש העיתונות וזאת לאחר שבתי המשפט סירבו לקבל את טענותיהם ההזויות שהועברו ע"י המשטרה אשר ברור שמדובר בפגיעה בזכות הציבור לדעת .
32. מעניין כל בתי המשפט בישראל קובעים שאין לאסור פרסום אמת של עיתונאים אך אצל הגברת כהן אין הוכחות והיא כחלק מהתביעה .
33. הבקשה הינה מאוחדת שיש למחוק את התביעה על הסף בשם כל הנתבעים .
34. כמו כן אם בית המשפט העליון לא יפסול את בית המשפט יש להקליט את כל הדיונים ע"ח בית המשפט ויש לצרף גורמים נוספים אשר התובעת גרמה להם נזק עפ"י תקדים השופט בורנשטיין בתביעה נגד עופר גלזר

מן הדין והצדק להיענות לבקשה
התנועה למען עתיד ילדנו
יעקב בן יששכר

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 110 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: