התנועה למען עתיד ילדינו Euro Kids

האתר עוסק בהפרת זכויות ילדים והורים בידי עובדים סוציאליים ומערכת המשפט המשמשת חותמת גומי להחלטות פקידות הסעד

Posts Tagged ‘משטרת ישראל’

השופט אברהם היימן שעבר על החוק ודן בתיק בניגוד לסמכותו פסל את עצמו לדון בתיק שנתפר ע"י הרווחה

Posted by YELADEINU ב- דצמבר 9, 2014

השופט אברהם היימן היה שוטר במשטרת ישראל

אברהם היימן

כמו כן היה שופט בבית הדין המשמעתי .

קשריו ען השוטרים הפכו לשיגרה וכול מי שהגיע לאומו חש בכך שאין מדובר בשופט אלא בשוטר .

השיא בקשה מאישה להודות שהיכתה את ילדיה דבר שלא היה.

לישכת הרווחה שחטפה את ילדיה לפנימיה פעלה תוך פגיעה בילדים מיותר לציין שהיום הם  בפנימיית ארזים המגדלת עבריינים.

עו"ד אירית הנגבי תפרה את התיק כדי לפגוע באם ראשויות הרווחה מתנהגות כגדול אירגוני הפשיעה .

השופט היימן  בדיון  בפני האם האם הילדים אצלך ? תודי והכול יהיה בסדר כך לתדהמת עיתונאי שהיה באולם .

העיתונאי ייעץ לאישה שלא תודה בכלום ותבקש את כול חומר הראיות .

התשובה של השופט היימן הוצאה מאולם הדיונים ללא סמכות בשל פומביות הדיון .

השופט היימן אף החליט לנקום בעיתונאי וחתם על צו חיפוש ללא סמכות בניגוד לחוק ובניגוד לסמכות מקומית בכך נהג כנקמה אישית בעיתונאי .

לאחר שהפרקליטת סירבה ועדיין מסרבת לייתן את הקלטות חקירות הילדים כדי לסייע ביד האישה  החליט השופט לא להיתערב ולא לעשות דבר .

בקשה שהוגשה עפ"י סעיף 74 לחסד"פ  לא זכתה לכול  מענה .

רק בקשת פסילה ותלונות לנציבות תלונות על שופטים גרמו  לשופט היימן לפסול את עצמו .

לתיק זה מונתה השופטת  דקל נווה  שלא פעם מתחה ביקרת על המשטרה

המשך יבוא ….

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , , , | Leave a Comment »

משטרת ישראל יורה במכשיר הטייזר בלי חשבון תוך סיכון חיי אזרחים

Posted by YELADEINU ב- דצמבר 9, 2014

מבקר המדינה מציין שעל האף שנהרג אזרח משטרת ישראל עוצמת עין ומגבה שוטרים אשר פועלים בניגוד לחוק.

טייזר

בחוות דעת תוהה המבקר אם הטייזר הוא כלי ירייה או אמצעי אל-הרג, ומדוע המשטרה לא עוקבת אחר השימוש באקדח הקטלני חרף תלונות על שימוש בו. המבקר מציין מקרה שבו מת אזרח אחרי שהופעל כלפיו טייזר 8 פעמים

לא מעט ביקורת עורר בשנים האחרונות השימוש – המשמש כתחליף לנשק חם באמצעות ירי ושוקר חשמלי שמנטרל חשודים המתנגדים למעצר. אחר-הצהריים (יום ג') מפרסם מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, חוות דעת בנושא וממנה עולה כי יש ליקויים משמעותיים הנוגעים לעבודת המטה במשרד לביטחון הפנים והמשטרה. זאת בנוגע לנוהלי השימוש, הדיווח והבקרה של הטייזר. המבקר כתב כי עד לתיקון הליקויים יש להבטיח שימוש זהיר ומבוקר יותר במכשיר.

ביוני היו בידי המשטרה 545 מכשירי טייזר וכ-2,000 שוטרים הוסמכו להפעילם. לפי נתוני המשטרה, מספר הפעלות הטייזר בשנים 2013-2011 עמד על 385, 581 ו-302 בהתאמה – כלומר 1,268 בשלוש שנים.

המקרה הבולט בעניין התרחש ביוני 2013, אז מת אזרח ישראלי לאחר שהופעל נגדו טייזר שמונה פעמים. מן המסמכים המתעדים את האירוע עולה כי מדובר באדם שהתבצר בחצר עם מגרפה בידו. שוטרים שהגיעו למקום ניסו לשוחח עמו, אך הוא לא הגיב והניף את המגרפה. לאחר שהוזהר כמה פעמים ירו בו בטייזר, והוא נרגע מעט, החל לתקשר ונאזק בידיו. אלא שאחר כך הוא שב להשתולל ולהתפרע ואיים להתאבד. לפיכך נעשו ניסיונות להשתלט עליו, וניידת מד"א הוזמנה למקום.

החובשים נתנו לחשוד זריקת הרגעה וכעבור כמה דקות הבחינו שלקה בדום לב ושאין לו דופק. הם ניסו להחיותו ולאחר שהוחזר לו הדופק הוא הועבר לטיפול נמרץ בבית חולים, שם מת. בסיכום חקירת מח"ש נכתב כי "הראיות מצביעות על שימוש מופרז באקדח הטייזר". עם זאת צוין כי "ניתן לקבוע ברמה גבוהה של ודאות שמותו המצער של הקורבן לא נגרם באופן ישיר על ידי פעולות המשטרה". בתום החקירה המליצה מח"ש לסגור את התיק מחוסר ראיות מספיקות ולהעבירו להליך משמעתי.

דובר משרד המשפטים אמר בתגובה לאירוע: "במח"ש מבקשים להבהיר כי המכון לרפואה משפטית קבע באופן פוזיטיבי שאין קשר סיבתי בין השימוש בטייזר לבין מותו המצער של העצור. לכן, בגזרה זו התיק נסגר מחוסר אשמה. אופן השימוש בטייזר באירוע זה עבר לבחינת מחלקת המשמעת במשטרת ישראל".

מחוות הדעת עולה כי במשך שנים רבות, ואף לאחר שהוכנס הטייזר לשימוש מבצעי, לא הוגדר באופן סופי וברור אם הטייזר הוא אמצעי אל-הרג או שהוא כלי ירייה, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

יתר על כן, כתב המבקר שפירא, ההחלטה שנתקבלה אך לאחרונה במהלך הביקורת ובעקבותיה כי הטייזר הוא אמצעי אל-הרג ואינו כלי ירייה, לא התבססה על חוות דעת מקצועיות מפורטות ומנומקות בתחומי המשפטים, הטכנולוגיה והרפואה התומכות בה. חסרונן של חווֹת דעת בולט במיוחד על רקע העובדה שקיימות עמדות שונות בנושא בארץ ובעולם.

ענישה

מאסר לשוטר על שימוש ללא צורך בטייזר

שוטר סיור שהשתמש ללא כל צורך באקדח החשמלי, הורשע בהתעללות בחסר ישע. באחד המקרים לחץ על הדק הטייזר 24 פעמים על אותו עצור. העונש שנקבע בחודש אפריל האחרון: 28 חודשי מאסר

עוד עולה מחוות הדעת כי המשטרה לא עקבה באופן שוטף אחר השפעות חריגות של שימוש בטייזר על ידי אנשיה. בהקשר זה מודגש בחוות הדעת כי על המשטרה לבחון שוב את השינוי שנקבע בנוהל ההפעלה של הטייזר – בנוהל החדש נקבע כי מותר להפעילו שלוש פעמים רצופות במקום שתיים, כפי שהיה קבוע בנוהל הקודם. יתר על כן, הוסיף המבקר, לא ברור אם בכלל היה צורך מבצעי ממשי בשינוי הנוהל.

ליקויים נוספים שהועלו הם בנושא הדיווח והבקרה על השימוש בכלי. בין היתר נכתב בדו"ח כי לצורך קבלת מידע על אופן השימוש בטייזר ותדירות השימוש בו המשטרה איננה נסמכת על האפשרות הטכנולוגית לקיים מעקב שוטף אחר השימוש במכשיר, אף שבבדיקה פשוטה ניתן לראות כמה פעמים השתמשו בו ומתי.

פרק אחר מוקדש לטיפול בתלונות על שימוש בטייזר שלא כדין. מפרק זה עולה כי חרף התלונות שהוגשו נגד שוטרים – אשר מהן עולה לעתים תמונה קשה ביותר של שימוש בטייזר שלא כחוק ובניגוד לנוהל – המשטרה לא הפעילה מערכת שתקלוט ותנתח באופן מערכתי ופרטני נתונים רלוונטיים בנושא המצויים בתיקי מח"ש, כדי להפיק מהם לקחים, בין היתר על ידי תיקון של הנהלים וביצוע הדרכות.

מחוז תל אביב: פי 2 יותר שימושים בטייזר ביחס למחוז דרום

בחוות הדעת נמצאה שונות ניכרת במתאם שבין מספר הטייזרים במחוזות למספר ההפעלות שלהם. כך, לדוגמה, בשנים 2013-2011 נעשו במחוז תל אביב 360 הפעלות באמצעות 80 טייזרים, ואילו במחוז דרום, שהיו בו כמעט אותו מספר מכשירים, נעשו רק כ-50% מן ההפעלות שנעשו במחוז תל אביב.

מנתוני המשטרה עולה שלכאורה בשנים 2013-2011 היה מתאם שלילי בין הפעלות הטייזר לשימוש בכלי ירייה: כאשר חלה עלייה בהפעלות הטייזר חלה ירידה בשימוש בכלי ירייה ולהיפך. אולם המשטרה לא בדקה אם יש קשר סיבתי בין הדברים.

מח"ש מסרה למשרד מבקר המדינה רשימה ידנית של 115 תיקי תלונה, ש-105 מהם שנכללו בה ושטופלו משנת 2009 עד מאי 2014 היו בגין פעולות הקשורות לשימוש בטייזר. רק בכ-10% מהם נקטו הליך פלילי או משמעתי. יתר התיקים נסגרו בשל חוסר עניין לציבור, חוסר אשמה או חוסר ראיות.

מח"ש: אין ניתוח, אין נהלים, אין מסקנות

מהתיקים העוסקים בטייזר ונחקרים במח"ש עולה כי לצד בעיות תפקודיות מערכתיות ניכרות בעיות פרטניות של שימוש שוטרים בטייזר שלא לפי הנהלים וההנחיות. אולם נמצא כי המשטרה לא גיבשה מערכת סדורה לקליטת המידע המצוי בתיקי מח"ש ולניתוחו באופן מערכתי ופרטני כדי להפיק לקחים וליישם את המסקנות העולות מתיקים אלה.

באוגוסט 2013 הורה מפכ"ל המשטרה לבדוק את השימוש באקדח ההלם החשמלי, ועד לסיום הבדיקה לא ישתמשו בו השוטרים כשוקר. לפני כן פורסם סרטון שבו נראה לכאורה שימוש בטייזר כשהעצור צועק: "אני לא מתנגד, אל תירה"

חלק מהמידע של מח"ש בדבר תלונות שהוגשו נגד שוטרים חשוף לפני מחלקת המשמעת של המשטרה אך אינו חשוף לקצין טייזר ארצי, ולכן הוא אינו מודע לחקירות ולבדיקות הנעשות במח"ש נגד שוטרים שמורשים להשתמש בטייזר.

מאחר שקצין טייזר ארצי אינו מעודכן באופן שוטף בדבר חקירות ובדיקות של מח"ש כאמור, שוטרים שהוגשו נגדם כתבי אישום בגין שימוש בטייזר שלא כדין ושוטרים שמח"ש המליצה להעמידם לדין משמעתי המשיכו להחזיק בטייזר ואף השתתפו באימוני רענון.

לסיכום כתב המבקר כי על המשרד לביטחון הפנים, המשטרה והמחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים לתקן בהקדם את הליקויים העולים מחוות הדעת וליישם את ההמלצות המפורטות. על המשטרה להמשיך לפעול ללא לאות, בין היתר באמצעות פרסום נהלים וקיום הדרכות, כדי להסב את תשומת לבם של השוטרים המשתמשים בטייזר לסכנות השימוש במכשיר זה, ולהביא לידיעתם את כללי השימוש המידתי בו תוך הגדרת מרחב שיקול הדעת של השוטר בנוגע לשימוש בטייזר במהלך אירוע מבצעי.

המבקר ממליץ למשטרה בין היתר לבחון שוב את הצורך המבצעי של השינוי בנוהל המאפשר להפעיל את הטייזר שלוש הפעלות רצופות, ובכלל זה לבחון אם יישומו מביא לידי הפעלה מידתית של הטייזר. המבקר הוסיף כי על המשטרה לנקוט אמצעים פיקודיים ומנהליים כדי למנוע שימוש חריג בטייזר. נוסף על כך, נדרשת המשטרה להפיק לקחים מערכתיים מבירור תלונות על שימוש בטייזר שלא כדין.

המשרד לביטחון פנים: פועלים לפי חוק

מהמשטרה נמסר בתגובה: "הטייזר הינו אמצעי אל-הרג המאפשר לשוטרים אשר הוסמכו להפעילו לסיים בהצלחה אירועים פליליים חמורים וחריגים, תוך צמצום הסיכון הממשי לשוטר, למבצע העבירה ולכלל הסובבים. יש להדגיש, כי ההפעלה מתבצעת על פי נהלים ברורים בתום בחינה מקצועית של גורמי רפואה, משפט ומחקר, ונמצאת בפיקוח מתמיד על ידי קצין בכיר שמונה לתפקיד ברמה ארצית, המנהל רענון הנחיות, תחקירים וריכוז נתונים באופן רצוף.

אף אחד במשרד המשפטים לא דואג לאזרחים ושוטרים מקבלים גיבוי גם כאשר הם פועלים בניגוד לחוק.

"עוד נציין, כי מונה רפרנט במח"ש העומד בקשר עם אגף המבצעים במשטרה לעניין אירועים הנבדקים בתחום. מדובר באמצעי אפקטיבי שיעילותו הוכחה מעל לכל ספק, ובהתאם נמצא בשימוש מבצעי במאות רבות של סוכנויות וארגוני אכיפה בעולם המערבי, הפועלים כמונו לשמירה על זכויות אדם ובטחונו של הציבור".

מהמשרד לביטחון הפנים נמסר בתגובה: "המשרד ומשטרת ישראל פועלים על פי חוק. בהתייעצות מקיפה עם הגורמים המשפטים והמקצועיים הרלוונטיים ובחינת הנהלים הקיימים במדינות אחרות נקבע כי הטייזר אינו מהווה כלי ירייה".

עוד נמסר כי "אופן השימוש באקדח הטייזר מעוגן בנהלי משטרת ישראל, המבוססים בין היתר על הוראות היצרן הקובעות דגשים ומגבלות, שתכליתם מניעת פגיעה או פציעה משמעותית של אדם כתוצאה משימוש בטייזר נגדו. המשרד לביטחון הפנים ילמד את ממצאי דו"ח המבקר ויפיק את הלקחים הנדרשים בהתאם".

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , , | Leave a Comment »

השופטת ברק נבו אני מאשרת שלרווחה מותר להכות ילדים,ולהטריד אותם מינית

Posted by YELADEINU ב- אוגוסט 5, 2014

השופטת ברק נבו מונתה לכהונת שופטת כפי הנראה ללא בדיקה מעמיקה.

לאחר שנזרקה מהרשות לניירות ערך ע"י משה טרי הוצע לה תפקיד ע"י מקורב להיות שופטת .

השופטת ברק נבו

השופטת מתעללת באולמה באנשים מסכנים כנרקומנים ומרשיעה אותם במקום לדאוג לשיקומם.

השופטת נבו החלה לדון בתיק שהופנה ע"י הרווה שתכליתו היה מניעת משמורת מאב אשר נמצא בהליכי גירושין .

התיק היה בתחילה אצל שופט בית המשפט המחוזי ציון קפח שביקש לא לדון בתיק לאחר שהכיר את פרטי המקרה ואת התנהלות הרווחה הנפשעת.

השופטת נבו הודיעה בדיון הראשון תודה  זה תיק של שעה וחצי חבל על הזמן.

האב יעקב בן יששכר ביקש לזמן עדים ,ולקבל ראיות השופטת נבו סירבה והחלה לאיים על בן יששכר .

בן יששכר נאלץ לבקש בקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ לכבוד השופטת בן ארי שאישרה את בקשתו אך השופטת נבו התעלמה מבקשתה.

בן יששכר אף פנה למעצרה של התובעת הן בפני בית המשפט השלום ואף בית המשפט המחוזי בפני כבוד השופט מודריק שקבע תגיע ראשית להבנה עם התביעה .

התובעת מיטל סטי המגובה ע"י השופטת נבו התעלמה ולא קיימה את ההחלטות.

העובדה שהתנהלות זו  של השופטת הצביעה על הטיית דין מוחלטת .

השופטת נבו סירבה להביא את אנשי המשטרה שתפרו את התיק,לבדוק את חתימתו של אייל לידור עד מדינה מטעם יחידת הונאה תל אביב ומטעם עובדות הסעד .

עד התביעה מיכאל גרינברג טען שאולץ להגיש תלונה כוזבת במשטרה ,ואף הוקלט אך השופטת נבו סירבה לשמוע את ההקלטה.

השיא בהתנהלות השופטת כאשר היה בן יששכר מאושפז לניתוח ביקשה להביאו מבית החולים וכך פעלה גם ביום 31.7.2014 כאשר במשך זמן רב שכב בן יששכר ואף היו לו אישורי מחלה כאשר הגיע לאחר שהתאושש מעט  לבית המשפט בתל אביב היא הודיעו למאבטחי בית המשפט לעוצרו  .

בן יששכר הובל לאולמה  והשופטת נבו החלה להכתיב פרוטוקול שיקרי שבן יששכר הגיע לבית המשפט  אך לא לדיוניה דבר שהיה שקר מוחלט .

כאשר ביקש לערער על החלטתה לעניין שחרור היא סירבה לרשום זאת בפרוטוקול הדיון  ולבן יששכר לא אופשר להגיש ערעור .

כאשר היקש בן יששכר סנגור ציבורי שיגיש ערעור וכול זאת ידע שהשופטת רוצה למנוע ממנו להגיש את הערעור ביקש סנגור ציבורי כמובן שגם את זאת ביקשה  השופטת למנוע ללא סמכות.

ליעקב בן יששכר לא ניתנה אפשרות עפ"י דין לערער והשופטת אף ביקשה תוך תכנון מראש לעוצרו בשל רצונה לנקום בו על תלונות שהוגשו נגדה לנציבות תלונות על שופטים ,הנהלת בתי המשפט, וכן הוועדה לבחירת שופטים.

השופטת אף סירבה לאפשר לבן יששכר לקבל רופא מאחר ולא חש בטוב וטענתה שיקבל בתא המעצר .

התנהלותה  המסוכנת של השופטת נבו איננה מתאימה לשופט בכלל וברור שלא לשופט מחוזי לשם מבקשת השופטת להתקדם .

הציבור שחושב שמערכת המשפט איננה אמינה ,ואין בה צדק לא יסכים לתמוך בשופטת אשר תומכת בהתעללות בילדים.

הציבור חייב להגיש תלונות נגד השופטת ולעצור את קידומה .

\כול מי שנפגע מהשופטת נבו רשאי לפנות למערכת.

 

 

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

לישכת מחוז תל אביב לא אוכפים צווי משמורת והסדרי ראייה נגד נשים .

Posted by YELADEINU ב- פברואר 9, 2014

לישכת מחוז תל אביב לא אוכפים צווי משמורת והסדרי ראייה נגד נשים .

הגישה הפמניסטית בלישכת מפקד מחוז תל אביב

לשמוע ולא להאמין!

במשטרת מחוז תל אביב ובמשטרת ישראל בפרט השתרשה תופעה חולה  שאין אכיפה נגד נשים.

אין דרך אחרת  תגיש תלונה  ולא נעשה דבר.

שוב השוטרת טוענת טענות סרק על משמורת בידי האישה   ללא כול בדיקה ולאחר שהוברר שיש משמורת גם בידי האב  השוטרת  ממשיכה לנהל מסחר על כמה ימים בידי האב וברור שלאם יש יותר ימים דבר ששוב איננו נכון .

השוטרת פועלת בניסיונות דייג להפלילי את האב אתה תיקח את הילדים באלימות? זאת עבירה פלילית היא מודיעה.

לסיום מיתחמקת ולא נותנת את שמה ומנתקת.

Posted in רווחה | מתויג: , , , , | Leave a Comment »

המשך התחקיר על תעשיית המיליונים של חניתה צימרין מארגון אל"י היתעללות בילדים בחסות משרד הרווחה ותורמים בארצות הברית

Posted by YELADEINU ב- נובמבר 21, 2013

 

כמה כסף זורם בעמותות הרווחה? קחו לדוגמא את אל"י, העמותה להגנת הילד. עמותה זו כולאת ילדים במרכזי חירום ומקבלת ממשרד הרווחה 17,000 ש"ח לילד לחודש. העלות על פי דיווח לרשם העמותות הישראלי היא 3,000 ש"ח לחודש. אבל נסתרת מהעין היא תעשיית ההתרמות בחו"ל. רק בארה"ב הצליחה אל"י, בראשות חניתה צימרין והפסיכולוג המהפנט ילדים, דני מלא רון לגייס $2,400,000 בחמש שנים. ממש כך, כמעט שתיים וחצי מיליון דולר בחמש שנים (2008-2012). לאן הולך הכסף?

התמונה של הגטו של אלי

התמונה של הגטו של אלי

תחקיר של התנועה לעתיד ילדינו בראשות יעקב בן יששכר הצליח להניח ידיים על דו"ח מס ההכנסה האמריקאי של אל"י לשנת 2012, והוא כולו לפניכם. שימו לב לעמוד 15. שם מדווחות כל ההכנסות מתרומות ל 5 השנים האחרונות. חצי מיליון דולר בשנה!!!

לא פלא שכאשר זורמים סכומים כה אדירים מנדבנים אמריקאים, יש לכל בעלי המקצוע אינטרס לנפח את סטטיסטיקת ההתעללות בילדים בישראל. יש הרבה כסף שזורם לידדים של אינטרסנטים ושרלטנים שמתעשרים על חשבון פרופוגנדץ השקרים של תעשיית ההתעללות הפיקטיבית בילדים בישראל. אל"י למשל מטפלת בסך הכול בכ 150 ילדים, וחולבת את מאיר כהן שר הרווחה היטב, והרחק מעין הביקורת הציבורית, והנחלבים הם התורמים האמריקאים.

רק השבוע מדווחת פאר לי שחר, שויצ"ו שחררה "נתונים" לפיהם "אלימות במשפחה: כ-600,000 ילדים סובלים מהתעללות, עוד מדו"ח ויצ"ו: 200,000 נשים מוכות" כותבת פאר לי שחר ש"כך עולה מדו"ח של תנועת ויצ"ו. על פי הנתונים, מתחילת השנה טופלו כ-13,000 נשים, ילדים וגברים במרכזים למניעת אלימות במשפחה ובמקלטים לנשים מוכות – מספר דומה לשנים קודמות. הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת תדון הבוקר בנושא האלימות במשפחה".

"מנהלת האגף לקידום האישה בויצ"ו, רבקה נוימן, אומרת ל"קול ישראל" כי רק 16% מהילדים הסובלים מאלימות במשפחה מטופלים בידי גורמי הרווחה. לדבריה, הרשויות אינן מצליחות להגיע אל שורש הבעייה – הגברים האלימים. היא ציינה כי השנה התקבלו יותר מ-500 פניות לקו טלפון אנונימי שויצ"ו מפעיל כדי לסייע לגברים אלימים ולעודדם לפנות לגורמים המוסמכים. גם היא קראה להקים רשות לאומית שתרכז את הטיפול באלימות במשפחה".

לפי פאר לי שחר, "יושבת-ראש הוועדה, עליזה לביא, אומרת כי מדובר באסון חברתי וקוראת להקים רשות לאומית לטיפול בבעייה.

נראה לנו שיו"ר הועדה לקידום נשים, עליזה לביא פשוט מתלהמת בלי ללמוד, ובלי להבין שום דבר משום דבר. ברגע שוי"צו משחררת נתונים, הסתומה עליזה לביא חוזרת עליהם כמו תוכי מקולקל. רשות לאומית היא רוצה? התמונה המתבהרת היא שמדובר בתעשייה של מאות מיליוני דולרים שויצ"ו, נעמת, ועמותות קטנות כמו אל"י חולבות מתורמים בחו"ל, וזו הסיבה לנתוני השקר.

http://www.iba.org.il/bet/?entity=972273&type=1

 הדו"ח הינו חלק מחקירת גורמי רווחה בארץ ובעולם והיקף  החקירה  הינו גדול ביותר  .
תעשיית המיליונים תוך שימוש בילדים אשר מוצגים כמסכנים ושהוריהם מתעללים.
נפרסם לראשונה שיריב מדריך באל"י מכה ומתעלל בילדים על בסיס קבוע ומשטרת ישראל לא עשתה דבר.
גם הנוכלת חניתה צימרין  שגנבה בשנת 2000 כספים רבים  לריהוט  בית בנה ולמשקפי יוקרה כפי שפירסם ידיעות אחרונות ולא נעשה דבר .
הבלוף של ארגון אל"י המתרים שרואיין  טען שמעולם לא קריבל אגורה אך מתברר שהכספים שולמו כאילו כהלוואה 20.000 $
תקציב הנסיעות של צימרין 40.000$ בשנה . סכומים אלו היצטרפו למענק פרישה של 1000000 ש"ח  .
להיות עובד סוציאלי  מיליונר זו לו מילה גסה .
השבוע הגיש ארגון אל"י דוח שיקרי לבית המשפט  ובית המשפט מסרב לאפשר את חקירת עובדי אל"י .
השבוע תידרש מערכת המשפט בארצות הברית לפעול להוצאת צווי מעצר לגברת צימרין ומלא רון .

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , , | Leave a Comment »

בלעדי רפ"ק שמואל אטיאס בשיחת טלפון עם עיתונאי מודה בתקיפה של העיתונאי יעקב בן יששכר .

Posted by YELADEINU ב- נובמבר 20, 2013

בלעדי רפ"ק שמואל אטיאס בשיחת טלפון עם עיתונאי מודה בתקיפה של העיתונאי יעקב בן יששכר .

אירוע חנה בן עמי 348

משטרת דימונה

שמואל אטיאס אף טוען  שמעולם לא נתקל בגורמים אשר מנהלים בצורה של מלחמת חורמה להדיחו.

אפילו הבדואים  קלים יותר  מיעקב בן יששכר .

מזה זמן אין שקט של יום אחד בתחנה כתבות ברדיו ,כתבות ברשת ,ושיחות של כתבים לתחנה .

תחנת דימונה שהייתה תחנה שקטה הפכה לתחנה תחת מתקפה.

רפ"ק אטיאס מגולל את הטעות שעשה שהיסתבך  לאחר שתקף את בן יששכר .

הבנתי שהכול תועד נחקרתי במשטרה,ומח"ש ואין לי יום של שקט .

יש לי משפחה ואני שוקל לפרוש .

שנשאל מה יחסיו לשר הרווחה מאיר כהן תשובתו היסתבכתי בגללו לא יצא לי שום דבר מזה .

העיתונאי אף הבהיר לשמואל אטיאס שתוגש נגדו תביעה על חצי מיליון ש"ח .

תשובתו אני מבין שהוא רוצה להרוס אותי .

ראיינו את העיתונאי יעקב בן יששכר והוא הבהיר שעד שרפ"ק אטיאס לא יודח מהמשטרה,ויפצה אותו על התקיפה כולל היתנצלות לא יניח לשמואל אטיאס .

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , | Leave a Comment »

ביום ה 27.11.2013 באולמה של השופטת מטעם הרווחה מיכל ברק נבו תתקיים חקירתם של חברי ארגון הפשיעה אל"י ,ועובדת הסעד שיפרה עינבר

Posted by YELADEINU ב- נובמבר 8, 2013

ביום ה 27.11.2013 באולמה של השופטת מטעם הרווחה מיכל ברק נבו תתקיים חקירתם של חברי ארגון הפשיעה אל"י ,ועובדת הסעד שיפרה עינבר .

בדיון ייחקרו חברי ארגון הפשיעה חניתה צימרין ,עימנואל אביטל ,שיפרה עינבר שכולם מיתעללים בילדים .

ארגון אל"י הוקם ע"י הפושעת רבת המעללים אשר גנבה כספים בשנת 2000 מכספי האירגון .

בשנת 2009 גנבה כ800000$ כספי תרומות תוך הונאת שלטונות אצות הברית.

התנועה למען עתיד ילדנו ביצעה חקירה סמוייה בארצות הברית  והגיעה גם לתורמים ,וגם למתרים.

נפתחה חקירה פלילית נגד צימרין.

חניתה צימרין הינה נצר  למי שלמד מהרייך השלישי איך להיתעלל בילדים.

שיפרה עינבר פושעת אשר פעלה להיתעלל בקטינה וזייפה תסקירים לבית המשפט .

עימנואל אביטל גם הוא חבר באירגון הפשיעה והיה אחראי על בית הכלא ברחוב זמנהוף 12 בתל אביב.

משטרת ישראל עד ליום זה סירבה לחוקרם  ולהעמידן לדין פלילי.

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , , | Leave a Comment »

תלונות שווא מכת מדינה

Posted by YELADEINU ב- ספטמבר 27, 2013

 

87% -93% תלונות שווא

באלימות במשפחה בישראל

 

האם ניתן ללמוד מהם שיעורי תלונות השווא על אלימות במשפחה בישראל, לאור הנתונים שמשחררים גופים שונים במדינה?  הנתונים הסטטיסטיים בישראל עוברים עיבוד מגדרי לפני שחררורם לציבור, על מנת למנוע שיקוף אמיתי של מצב תלונות האלמ"ב בישראל.  כך למשל הכנסת משחררת דו"חות על אלימות כלפי נשים, אבל איננה בוחנת במקביל אלימות כלפי גברים.

הרבה תלונות אלמ"ב שנפתחות כתלונה של אישה נגד גבר, הן תולדה של קריאה של גבר למשטרה עקב פרובוקציה של אשתו, ובכל זאת על פי ההנחיות, הגבר הוא מי שנעצר.  חלק ניכר מתלונות הנשים הם בגין "הפרת הוראה", אולם במשטרה מסרבים לקבל תלונות של גברים באותה עילה, כך שהנתונים הסטטיסטיים בסוף השנה מצביעים על תלונות של נשים, אבל לא ניתן לדעת כמה גברים מתלוננים ותלונתם לא נרשמת, ואלו שכן נרשמו, הנתונים פשוט נעלמים מהטבלאות הסופיות, כי תמיד מה שמוצג זה רק אלימות כלפי נשים.

ובכל זאת, בשלב שבין הגשת התלונות, ועד פתיחת תיקים פלילים נגד גברים נושרות 87% מהתלונות.  כלומר 13% מהתלונות המוגשות במשטרה מבשילות לכתב אישום.  מבין אלה, אחוז ההרשעות מאוד גבוה בגלל איומי השופטים שאם לא תהיה עסקת טיעון העונש יהיה כבד מנשוא.  מהתיקים הפליליים שכן מגיעים להרשעה, הרבה מההרשעות הן על בסיס עדות יחידה של המתלוננת, ואילולא האימון הכמעט מוחלט במתלוננות לעומת נאשמים, לא היה סיכוי להרשעה.

לכן כאן המקום להעריך שמתוך 13% התלונות שמבשילות לכתב אישום, לפחות חצי כוללות עסקאות טיעון תחת לחץ, הרשעות שווא בדין עדות יחידה, הרשעות בגין זוטות ומדיניות החמרה, כך שניתן לומר שאחוז תלונות השווא הוא בין 87% ל 93%.

ראו נתונים מהמשטרה:

 

 

על פי טבלה זו למדנו שמוגשות למשטרה מכול הסוגים כ 350,000 תלונות בשנה.

 

מהטבלה הבאה למדים שכ 20,000 הן תלונות באלמ"ב.  לא ידוע כמה מתלוננות מייצרות את הנתון הזה.  בכל זאת, 17.5% מכלל התלונות הן תלונות אלמ"ב. בשב"ס  20% עצירי אלמ"ב.

בארגוני הנשים טוענים שפירושו של דבר שכול יום מתלוננות כ 55 נשים על אלימות במשפחה. אלא שהמשטרה מראה את כלל התלונות, אבל לא את מספר המתלוננות.  יש נשים שמגישות עשרות תלונות בשנה.  אם אכן הנתון של 20,000 משקף תלונות אבל לא את מספר המתלוננות, אז אי אפשר לומר שיש 55 נשים שונות שמגיעות כל יום בתחנות המשטרה, מחלקת אלמ"ב.

אולם שימו לב שבכל שנה יש כ 12,000 פתיחות של תיקי גירושין (כ 10,00 יהודים).  הנתון של 20,000 תלונות כמובן כולל נשים שנשארות נשואות, ונשים בהליכי גירושין או לאחר גירושין:  אלה בדרך כלל מתלוננות על הפרת חובה חקוקה (איחורים בהחזרת הילדים).  אלו שבתחילת הליכי הגירושין בדרך כלל מתלוננות על איומים (למשל: "חשה מאוימת", "הוא הניף סכין").

לכן כאשר בודקים את כמות תלונות האיומים לעומת כמות תלונות האלמ"ב בשנה, יחד עם תלונות התקיפה והחבלה (ביחד כמעט 15,000), יוצא שכמעט כל אישה שמתגרשת מגישה תלונה במשטרה.

מתוך 20,000 תלונות אלמ"ב בשנה:

19% הם על הפרת הוראה חוקית: 3,800 תלונות על הפרות הוראה חוקית בשנה.

22% על איומים:   4,400 תלונות על איומים בשנה.

45% תלונות על תקיפה וחבלה:  9,000 תלונות.

 

מתוך 20,000 תלונות, המשטרה עוצרת 4,985 אזרחים (נעגל ל 5,000).  כלומר אחד מכל ארבע גברים שמוגשים נגדם תלונות אלמ"ב, נעצר.  ז"א אחוז מעצרי אלמ"ב מתוך תלונות אלמ"ב הוא 25%.

יוצא שכל יום נעצרים 13-14 גברים בגין אלמ"ב (כולל שישי ושבת).  (נציין שהנתון נשמע נמוך, לאור כמויות הגברים המובלים להארכת מעצר בכל בתי המשפט השלום בארץ).

שימו לב שבמספרים כללים, מתוך 350,000 תלונות, נעצרים 57,845 אזרחים, כלומר 16.5%, להבדיל ממעצרי אלמ"ב: 25%.

עוד נתונים תקציב המשטרה: 348 מיליארד ₪ (נעגל ל 350 מיליארד). מתוך זה 17.5% מוקדשים לאלמ"ב:  61 מיליארד ₪.

זה לא כולל את תקציב השב"ס: 2.5 מיליארד ₪, ממנו 20% מוקדש לאלמ"ב: חצי מיליארד ₪.

על פי דו"ח הכנסת על אלימות נגד נשים:

כלומר האלמ"ב בקרב יהודים מהווה 61.5% מהמקרים בעוד שעולות חדשות וערביות מהוות 38.5% מהמקרים (כמעט 40%).

הטבלה הבאה לקוחה מדו"ח הכנסת על אלימות כלפי נשים:

אם מסתכלים על נתוני 2009 (היות וב 2010 הנתונים לא מלאים), הרי שמתוך כ 15,500 תלונות אלמ"ב, רק 3,600 עברו לתביעה המשטרתית או פרקליטות (23%).

כלומר 77% מהתלונות במשטרה סוננו במשטרה, ולא עברו לתביעה משטרתית/פרקליטות.

מתוך כ 3,600 תיקים שהמשטרה העבירה לתביעה/פרקליטות, "נדונו" 1,928 תיקים (כלומר כ 2,000 תיקים).

פירושו של דבר ש 45% מתיקי האלמ"ב שהמשטרה העבירה  לתביעה/פרקליטות היו תלונות אלמ"ב שהתביעה/פרקליטות סירבה להאשים בגינן.

במילים אחרות כמחצית מהמקרים שהמשטרה מעבירה לתביעה פלילית/פרקליטות לא היו בהם ראיות, ולא היו צריכים להגיע לפרקליטות מלכתחילה.

לאור נתונים אלו, בשנת 2009 הוגשו כ 15,500 תלונות אלמ"ב, מתוכם לאחר סינון במשטרה ובפרקליטות, רק כ 2,000 הבשילו לכתב אישום,  ובאחוזים:  13%.

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך דו"ח הכנסת על אלימות נגד נשים.  שימו לב לנתונים על קו החירום של משרד הרווחה.  סביר להניח שהרבה מהקריאות יזומות לאור הדרכה של עורכי דין או ארגוני נשים כמו ויצו או נעמת.

 

 

ועל פי דו"ח הכנסת, אלו נתוני משרד הבריאות, אבל שימו לב שהכוונה ל"דיווחים" מבתי חולים, קופות חולים וטיפת חלב, והמדובר בדיווח של "חשד כלשהו לפגיעה", כלומר אלו לא דיווחים של פגיעה ממשית.  כמובן שלסטטיסטיקאית של הכנסת יש אינטרס מגדרי לאגד יחד את כל המספרים, כדי להעצימם.  לא מדובר בכמויות הנשים שהגיעו למיון עם פגיעות גופניות.

ולסיום ראו נתוני רצח נשים ע"י בני זוגם.

יש לזכור שכל הסטטיסטיקאיות בישראל בכוונה לא מייצרות טבלאות המראות רצח גברים ע"י נשים, או הזמנת רצח באמצעות רוצח שכיר.  התרשים לקוח מדו"ח המשטרה.  גם כאן לא מובא פילוח על רקע אתני.  כמעט שליש או יותר מהנתונים כאן הם עולים חדשים (רוסיה, בעיקר שכרות, ואתיופיה בעיקר, אי הסתגלות לעולם המערבי), ועוד שליש או יותר הם רציחות במגזר (בעיקר כבוד המשפחה).   רצח גברים ע"י נשים (ישירות או בהזמנה) בחו"ל הוא כשני שליש מהשיעור של רצח נשים ע"י גברים.

Posted in רווחה | מתויג: , , , | Leave a Comment »

האם היטלר היה עובד סוציאלי ?

Posted by YELADEINU ב- מאי 11, 2013

לפי אתר הירהורים  אשר חושף את פשעי עובדי הסעד  התשובה היא כן.

http://vimeo.com/61045376

אתר הירהורים הוקם  כפי הנראה להילחם בשקרים של עובדי הסעד .

העובדה שהוא חושף את שיטתם  של עובדי הסעד לפגוע בילדים מתבררת בשבוע האחרון נראה שעובדי הסעד מתלוננים מידי היום במשטרה ללא הצלחה .

האתר שמקום מושבו בארצות הברית  איננו נמצא עפ"י משטרת ישראל  בתחום סמכותה והיא חסרת אונים .

עפ"י  בכירים במשטרת ישראל אשר  ביקשו להישאר חסויים  עובדי הסעד וראש אגף החקירות ניצב סינגלוביץ ביקש

"לשבור  את רוחם  ורגליהם " של כול מי שמתנגד לבתי המשפט לנוער,משפחה ועובדי הסעד .

כאשר מנהל בתי המשפט השופט שפיצר ,השופטת טובה סיוון ,ראש אגף החקירות ,ועוד גורמים אשר מנסים להשתיק את הציבור כמו במדינות חשוכות .

טענות החוקרים שזימנו פעלי זכויות אדם שהם רק מבצעים הוראות .

נזכיר שגם חיילי אסד,וחיילי גרמניה במלחמת העולם השנייה קיבלו הוראות להשמיד יהודים .

מפעילים בארץ ובעולם נמסר שהמאבק יצא מזמן בתחומי ישראל והעובדה ששלושה שופטים נתבעו בארצות הברית יחד עם עמותת רווחה אל"י שמה שטוענת בנחרצות שהיא מגינה על שלומם של ילדים ומחזיקה בית כלא ברחוב זמנהוף 12 בתל אביב.

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , | 2 Comments »

פראשיית השופט יצחק יצחק שביזה את מעמד בית המשפט וזייף פרוטוקול דיון ועצר אב משמורן בשל ביזיון בית המשפט .

Posted by YELADEINU ב- אפריל 26, 2013

 רשלנות של השופט בדימוסנתן נחמני עפ"י השופט אליקים רובינשטייןבמשך 8 שנים מאמלל השופט יצחק יצחק אב גרוש ומבקש להרשיעו במשהו שמעולם לא ביצע .

השופט הנוקם יצחק יצחק

השופטיצחק יצחק

המדובר בשופט נתן נחמני שלטענת השופט הגיש תלונה במשטרה דבר שלא קרה .

השופט נחמני הודיע לנשיא בית המשפט העליון מעולם לא היתלוננתי.

במשך 8 שנים מאמללים השופט נתן נחמני שכמובן הודח  והשופטת יצחק יצחק את זוכה פרס זכויות אדם 2008 יעקב בן יששכר שהוא לא במקרה גיבור הסרט זכות אבות.

יעקב בן יששכר הדיוקן .

השופט יצחק מסרב להביא עדים כולל השופט נחמני ,ומסרב להורות לשוטרים להיתייצב לדיונים.

במהלך דיון שהתקיים באולמו  השבוע החליט השופט ניצחק יצחק לעכב דיון שעתיים וחצי בכדי לעצור את יעקב בן יששכר .

בן יששכר הבחין שמשמר בתי המשפט וצוות של אנשי מג"ב הכולל שוטר באזרחי שוטרת במדים,ושוטר מג"ב במדים ממתינים לתחילת הדיון .

משמר בתי המשפט  צולם לאחר שנערך טרם הדיון למעצר .

השופט יצחק היה עצבני ועוד טרם הדיון דיבר בצורה שלא מתאימה לשופט .

שעתיים וחצי לפני הדיון  תוכנן המעצר אשר אסור עפ"י דין .

אין עוצרים אדם שהגיע לדיון ועל כך הודח כבר תובע שחבר ליצחק יצחק לפני מספר שנים למעצר בן יששכר המדובר ביעקב ברנר שפעל בניגוד להנחיית השופט גלעד נויטל .

הדיון החל כאשר בן יששכר ביקש לקבל את תגובות התביעות לבקשות השונות והתובע סירב והחל לאיים על בן יששכר .העניין תועד .

השופט סירב להורות על העברת התגובות שכמובן לא היו במחשב בית המשפט .

יעקב בן יששכר ביקש לטעון טענות מקדמיות באשר לאי המצאת חומר הראיות וכן לעיניין אי זימונם של עדי התביעה ועדי ההגנה כאשר הם  השוטרים לא הגיעו מאחר והתחנה לא זימנה אותם .

כול זאת בכוונה תחילה .

השופט יצחק סירב לשמוע את הטענות והודיע לקלדנית לא לרשום דבר.

אנשים שהגיעו לשמוע את הדיון הוצאו בניגוד לעיקרון הפומביות כדי שלא יעידו על היתנהלות השופט .

בן יששכר עמד על זכותו לטענות מקדמיות ,וכן לרישום בפרוטוקול בית המשפט  אך התשובה לא איחרה לבוא מעצר ללא התראה.

המהומה שפרצה בבית המשפט כאשר השופט מסרב אף לשלם את שכר העדים שהוזמנו לבית המשפט תשובתו הייתה שבן יששכר ישלם לכם.

הליך זה אף הגיע לידי בית המשפט העליון .

לאחרונה מתבררת תמונה קשה מערכת המשפט מושחתת שופטים,ומועמדי שיפוט הונחו לפגוע בבן יששכר .

מי שהגדיל להוביל את המאבק הינה השופטת טובה סיוון ,והשופט יהורם שקד שמסתתר מאחרי גלימתה של סיוון  ועוסק בלובי למען מינויו כנשיא בית המשפט ברמת גן זה אותו שופט שהיתנהג כראש המאפיה ואיים בדיון על מיתדיין שהוא יהיה קצב 2.

תלונה

לכבוד

נציבת תלונות הציבור על שופטים

בפקס  – 02-6595516

                                                                                                                 מ.ל.ב.

מאת

xxxxxx

ת.ז xxxxxxx/x

xxx xxxxxxx xxx xxxxx

נייד – xxx-xxxxxxx 

 

                   

 א,ג,נ.

הנדון: תלונה כנגד השופט יצחק יצחק

 

הנני פונה בתלונה כנגד  השופט יצחק יצחק מביהמ"ש השלום בת"א.

תלונתי עוסקת במספר נושאים המעלים חשש לרשלנות רבתי, משוא פנים, שיבוש הליכי משפט, וכן פעולות העולות כדי קשירת קשר ע"י השופט הנילון, והכול כפי שיתואר להלן.

הרקע והתלונות:

הח"מ זומן באמצעות מזכירות ביהמ"ש ליתן עדות ביום 18/04/13 בשעה 10:00 ב- ת.פ 1302-06, מ.י. מדור תביעות פלילי ת"א נ'  בן יששכר.

מצ"ב הזמנת עד/ צו להבאת מסמכים הכולל גם את דף מס' 2 ודף מס' 3 האמורים לשמש את ביהמ"ש לצורך קביעת ההוצאות. מצורף ומסומן נספח א'.

הח"מ פעל כפי שהורה ביהמ"ש והקפיד להגיע מבעוד מועד לדיון עוד לפני השעה היעודה, וזאת מתוך הקפדה בכבודו של ביהמ"ש ושלא לאחר לדיון.

ואולם, למרות שהח"מ זומן לשעה 10:00 וכך גם עדים נוספים, השופט יצחק יצחק לא התחיל בדיון שנקבע ואף ניהל דיונים שנקבעו לשעה מאוחרת יותר קודם לדיון שנקבע. (על הסיבות שהביאו את השופט לנהל את הדיונים המאוחרים יותר קודם לדיון שנקבע לשעה 10:00 אפרט בהמשך תלונתי זו).

עד לשעה 11:00 לא עודכנו העדים ו/או הנאשם מתי יתחיל הדיון, ובשעה 11:00 יצא השופט להפסקה. לדברי הקלדנית ההפסקה אמורה הייתה להיות בת 1/4 שעה אך בפועל לקחה למעלה מ- 3/4 שעה, וכל זאת מבלי שהעדים ו/או הנאשם עודכנו על דחייה נוספת בתחילת הדיון, יציאת השופט להפסקה, ו/או על התארכות ההפסקה.

ואולם, גם לאחר ששב מהפסקתו הארוכה שלאחריה היה אמור להתחיל בדיון שנקבע לשעה 10:00 לו זומן הח"מ, השופט בחר לשוב ולהתחיל בדיונים אחרים ולא ניגש להתחיל בדיון האמור. גם לא הועילו תחנוני הנאשם להתחיל בדיון מכיוון שבאותו השלב העדים כבר נואשו מהשופט וביקשו לעזוב את המקום אך נשארו רק בשל תחנוניו של הנאשם.

בסופו של תהליך ורק לאחר שחלפה עברה לה גם השעה 12:00 החל הדיון שהיה קבוע לשעה 10:00. ואולם, גם אז, משנכנס הח"מ לאולם וכך גם העדים הנוספים הקהל שהמתין לנאשם, כמו גם הנאשם, זימן השופט מאבטחים (בלשון רבים) לאולם מבלי שהייתה כל סיבה נראית לעיין לזימון מאבטחים.

בדיעבד וכפי שאפרט בהמשך, הייתה זו חלק ממזימה בזויה ומתוכננת היטב אשר רקם השופט מבעוד מועד!

משנכנסו המאבטחים בזה אחר זה לעולם (4 במספר, ועוד 4 מאבטחים מחוץ לאולם וסה"כ 8) ניגש אחד המאבטחים לשופט והאחרון ניהל איתו שיחה קצרה תוך שהינו נועץ מבטים בנאשם.

מיד לאחר התדרוך הקצר שערכו המאבטח והשופט ולאחר שהמאבטח שוחח עם יתר המאבטחים, החלו המאבטחים להטריד את העדים וכן את הנאשם, תוך כדי שהמאבטחים מורים לעדים ולנאשם תשב פה ועל תשב שם ושוב שם ולא פה, וכן הלאה אמירות שפר של המאבטחים לעדים ולנאשם.

כבר בשלב הזה היה האולם מלא בלפחות 4 מאבטחים ועוד 2 אנשי מג"ב/שב"ס שזומנו גם הם מבעוד מועד + מאבטח בלבוש אזרחי. כמו"כ ובנוסף, מחוץ לאולם  המתינו עוד מאבטחים רבים נוספים. מיותר לציין כי את כל הקרקס האמור שנועד למטרות זרות מממן האזרח הקטן, שזו ממש בושה וחרפה משל עצמה.

גם כאשר התפנה השופט מהתיקים האחרים ופינה לעצמו את הזירה ללא אזרחים אחרים ששהו באולם ויהיו עדים להתנהלותו, הורה השופט לכולם האזרחים לצאת מהעולם בכדי שלא יהיו עדים להתנהלותו הקלוקלת, וזאת בניגוד חמור לעיקרון פומביות הדיון לו מחויב השופט !

כלל לא היה ברור מדוע מתעקש השופט לגרש את כל הקהל (כולל אלו שאינם עדים) מהאולם, מה גם שבאותו השלב גם לא היה ברור מדוע גורשו באותו השלב גם העדים מהאולם, עוד בטרם החל שלב חקירת העדים, ובמיוחד נוכח העובדה כי באותו השלב ביקש הנאשם לטעון טענות מקדמיות ולכן לא היה טעם להוציא באותו השלב את העדים מהעולם.

ניכר היה לכל דרדק וזב חוטם כי השופט נחוש בדעתו להשאיר את הנאשם לבדו באולם רק עם התביעה ועם המאבטחים, ומבלי שבאולם יהיה קהל אשר יהיה עד להתנהלותו השערורייתית של השופט אשר ככול הנראה רקם מזימה להתנכל לנאשם והתנכל לעדים מטעמו של הנאשם.

ניכר כי השופט שם עצמו כחייל בשורות התביעה אשר מתקשה לנהל את התיק ההזוי אשר התביעה מנסה במשך שנים לתפור לנאשם. עוד עולה מהפרוטוקול בדיעבד כי השופט יצחק יצחק מסרב לקבל החלטות בבקשות אשר הוגשו ע"י הנאשם, כמו גם מתעלם מכך שהתביעה אינה טורחת להשיב לבקשות לגיטימיות שבהם כבר ניתנו החלטות לתגובתם, וגם בכך מאשים השופט את הנאשם. הייתכן ?.

והנה, מתברר לכאורה כי בהמשך למזימה שנקמה בין השופט לבין המאבטחים והתביעה, נודע לפתע לעדים כי הנאשם נעצר בגין "בזיון ביהמ"ש"  וכי הדיון לא יתקיים כמתוכנן. מיותר לציין כי השופט לא הודיע לעדים הממתינים על החלטתו שלא לקיים את דיון ההוכחות, וזאת למרות שהעדים ממתינים שעות בחוץ וזאת לא אחרת אלה בגלל רשלנותו של השופט בעצמו.

עיון בפרוטוקול דיון הערכת המעצר שנערך לנאשם ביום 19/4/13 בפני השופט יובל גזית מגלה כי התביעה מודה כי תיאמה את המהלך מראש עם השופט, מודה כי התביעה מבצעת לנאשם "סיכול ממוקד", וכי סיבת מעצרו האמיתית של הנאשם בפני השופט יצחק יצחק היא כלל לא בגין טענה של "ביזיון ביהמ"ש" כפי שנטען למראית עיין ע"י השופט יצחק יצחק בפרוטוקול.

מהמקובץ עולה כי השופט יצחק יצחק שיבש את הליכי המשפט שנערכו בפניו, והכול מתוך בחירתו לשמש כמשת"פ מטעם התביעה במסע ההתנכלות וההתעמרות שלהם כנגד הנאשם !

 

נקודה נוספת הראויה לציון היא העובדה כי עדי ההגנה אשר זימן הנאשם מטעם המשטרה, כלל לא זומנו ע"י ביהמ"ש וזאת מכיוון שהשופט ידע מראש שכלל אין הוא מתכוון לערוך דיון, כי הדיון הלכאורי הוא קרקס והצגה, וכי השופט הוא פיתיון במלכודת בו  משמש ביהמ"ש מטעם המשטרה ! עדים אחרים מטעם הנאשם כן זומנו בצו ע"י ביהמ"ש וכול זאת כאמור שהיה ידוע מראש שלא ייערך דיון, שהעדים מטורטרים וממתינים לחינם, וזאת שהזימון לדיון הוא לא יותר משימוש פסול ונלוז שאפשר השופט למשטרה לעשות בהליכי המשפט.

למותר לציין כי על אף שהשופט פעל כמו בבית דין שדה במדינת עולם שלישי בכך שטרח "לנקות" את כל האזרחים מהעולם ולהותיר את הנאשם לבדו בזירה עוינת מאחורי דלתות נעולות במחשכי ביהמ"ש עם מאבטחים מתודרכים, תביעה הרוצה ברעתו, ושופט אשר לקח לעצמו צד לצידה של התביעה, הריי שמהפרוטוקול שכבר נרשם, לא עולה כל עילה למעצר הנאשם בגין ביזיון ביהמ"ש, ורק בגלל שטען טענות לגיטימיות ובשפה נקייה תוך שהינה מעלה טענות צודקות כלפי המותב היושב בדין אשר לטעמו קשר כנגדו קשר יחד עם התביעה. (ראה בפרוטוקול הדיון).

לציין כי יחד עם קביעתו למעצר הנאשם, השופט ברח מהאולם תוך שהוא נמנע להגיב לעדים בבקשתם שלפחות יחתום על האישור למזכירות  בכדי שיקבלו את שכרם כפי שהתחייב ביהמ"ש בזימון שנשלח מטעמו לעדים. לציין כי לזימון צורף אישור המעיד כי ביהמ"ש יקבע שכרם בגין ההוצאות אשר נגרמו לעדים בשל כך שביהמ"ש זימן אותם ליתן את עדותם.

הח"מ נחסם מלהיכנס לאולם ולכן פנה לשופט באמצעות מזכירתו ולאחר שזו ניגשה ללשכתו היא חזרה לכשאומת שבאה, החזירה לח"מ את הזימון לחקירה וסגרה את הדלת על עצמה מבלי להוציא מילה. נראה כי התנהלותו הקלוקלת של השופט פועלת לאורך ולרוחב והוא מרשה לעצמו לנפנף את האזרח הקטן ולא לשלם לו את זמנו אשר בוזבז, רק בגלל רשלנותו של המותב בעצמו ונוכח התנהלותו.

לא זאת בלבד, המותב פותר עצמו מלתת הסברים על התנהלותו ואף נמנע להסביר לעדים ו/או לקבוע בהחלטה, האם ומדוע לא ישולם לעדים שכרם למרות שזומנו כדין בצו ע"י ביהמ"ש בעצמו.

לא יעלה על הדעת כי השופט ישלח מעליו את העדים שזימן להתמודדות עם הנאשם, לגבות ממנו את שכרם !

כפי העולה מהזמנת העד (המצורפת ומסומנת נספח א'), הזימון בוצע ע"י ביהמ"ש בעצמו ולא ע"י הנאשם !! משכך ביהמ"ש הוא האחראי הבלעדי לקביעת שכרם של העדים ולא ייתכן כי המותב יישלח את העדים למרדף אחרי הרוח, לגבות כספים מהנאשם אשר כלל אינו מחויב לעדים, בעוד הוא השופט הוא זה שזימן את העדים הללו ולא הנאשם.

יתרה מזאת, אין צורך להרבות במילים מה היה קורה אילו היה הח"מ מוזמן לעדות ע"י ביהמ"ש ולא היה מגיע כפי שנקבע ע"י ביהמ"ש. מיותר לציין כי לא מן הנמנע כי ביהמ"ש היה מוציא צו הבאה כנגד העד. אם כך, העד מחויב כלפי ביהמ"ש להגיע לעדות ומאידך ביהמ"ש אינו רואה עצמו מחויב לעד ואף דורס ברגל גסה זכויות עדים, ובין היתר זכויות עדים לקבל את שכרם.

גם בקשה שהוגשה לביהמ"ש בעניין ההוצאות נותרה ללא מענה לגופו של וללא התייחסות לטענות אשר פורטו כדבעי בבקשה.

לאור האמור אבקשכם לבדוק ולפעול כנגד השופט הנילון בגין הטענות הקשות והרבות במגוון הנושאים אשר שפורטו כדבעי בתלונתי זו.

                                                                                              בכבוד רב,

                                                                                                                          xxxx xxxxx

העתקים:

סמוי

" ידע כל מנהיג, שופט ושוטר שהשררה היא פיקדון בלבד, בבת עין למשמרת, לא מתנת אל ולא נצח !"

נגד השופט יצחק יצחק

השופט והמשטרה אף פעלו  להדליף שקרים  לעיתון ישראל היום  .

יעקב בן יששכר מתחמק מעונש והשופט נחמני הוא קורבן .

על כך נשלח מכתב התרעה טרם תביעה לישראל היום ואף נערכה שיחה עם עורך העיתון.

אז מספר פרטים מדובר  בשופט אשר היטריד מינית מיתדיינת,ואת עוזרתו המשפטית תלונה הוגשה למשטרה שמטרפדת  חקירה .

מדובר באדם שכלל לא היתלונן ומתנהל הליך פלילי .

יצחק יצחק אף שוחח עם גורמים המקורבים לנחמני ומסרב אף להיא את חוקרו של נחני שגבה עדות  מדובר בשחיתות .

מקורות בבית המ

לכבוד :

עורך ישראל היום :

הנדון :

                           אזהרה טרם תביעת לשון הרע בשל פרסום שיקרי וזדוני

כתב  המשטרה אבי אשכנזי .

 1. בכתבה שפורסמה היום במדור בתי המשפט סולף והוכפש שמי .
 2. הנני עיתונאי וחזקה עליך לגבל תגובה ממני .
 3. העובדה שנכתב "הטריד שופט ומהתל בביהמ"ש ובמשטרה " הרי מדובר בשקר ובעיוות העובדות ולא הייתה מתבקשת תגובה  היה הכתב רואה שמדובר במיידע שיקרי .
 4. המילה קורבן  כלפי השופט נחמני הינה עיוות המציאות מי שמכיר את האיש יודע שהוא פגע בהרבה אנשים וכן התעלל בביתי ,נקנס ב 150.000 ₪ בשל רשלנותו .
 5. עוד יצויין שלפני שבועיים נפתח לו תיק על הטרדה מינית ,וכן מתברר שדחף את ידו לחזה של אחת מהעוזרות המשפטיות  שלו.
 6. עוד יצויין שאמר לאב שמותר לסבא ללקק את בנותיו וקנס אותו ב 15.000 ש"ח לאחר 4 שנים וכול זאת לאחר ששני שופטים בלהה טולוקובסקי ואטנגי יונה קבעו שיש להרחיק את הסבא .
 7. השופט לא יצא לשום פנסיה הוא הודח בחלקו בשל תלונותיי !!!
 8. העתירה לבג"ץ התקבלה מאחר והשופט שדן בתיק ניסה לתפור תיק פסיכיאטרי בניגוד לחוק בג"ץ 1164/09 מציין זאת וכן החלטתו של כבוד השופט דוד רוזן .
 9. העובדה שהיו דחיות רבות הינם בשל העובדה שהשופט סירב לבצע משפט צדק ולהביא את חברו השופט לחקירה.
 10.  עוד יצויין שעד ליום זה כולל ביום הדיון סירב השופט להזמין שוטרים שהיו עדים למשמרת המחאה .
 11. מהיכן קבע הכתב המהולל שהנני מתחמק מעונש ?
 12. האם הוא יכול להרשיע אדם על סמך דברי חבריו מהמשטרה .
 13. אז העובדה הינה שיש צילומי וידאו ,ומכתב בו טוען השופט נחמני מעולם לא התלוננתי נגדו

לאור זאת מתבקש העיתון:

א.      לפרסם התנצלות מידית .

ב.      להורות על פירסום תגובה עפ"י העובדות המצויות בידי

אם לא יבוצעו לאלתר כמבוקש תוגש תביעת לשון הרע .

              יעקב בן יששכר

מקורות בבית המשפט י מוסרים יצחק יצחק החליט להרשיע אותך מראש ופסק הדין הוכן.

תלונת על הטרדה מינית  הוגשה ונביא אותה בפני הקוראים באופן חריג .

                                                                                                            18.1.2011

 

לכבוד נציבות תלונות השופטים

משרד המשפטים

רח' רחוב נחום חפצדי 5, בית עופר, גבעת שאול, ירושלים

הנדון :

הטרדה מינית של השופט נתן נחמני .

יעקב בן  יששכר אף הובא לבית המשפט בטענה שיקרית שיש צורכי חקירה ובית המשפט ניתבקש לעצרו ל10 ימים .

התובע הודה שאין לבין יששכר כול קשר  לנטען ומתוך 8 מיליון איש הוא נבחר בגלל היתנגדותו להיתעללות למערכת המשפט והרווחה אשר נותנים יד לאונס ילדים ופגיעה באבות גרושים.

לדיון הגיעו אבות ונשים ותמכו בבן יששכר והוא הודה  לכול אחד באופן אישי .

השופט  יובל גזית סירב לעצור  את בן יששכר .

אף שאל את התובע היכן הקשר בין בקשת המעצר לבן יששכר  .

התשובה לא הייתה בפיו ההוראה היא מגבוהה.

בדיון קיבל  בן יששכר שבחים על יכולתו המשפטית  ,הדיון היה ארוך  וגרם לפקק  בבית המשפט והוזעקה שופטת נוספת .

אף  העצורים כולל ,אנשי יחידת נחשון  היו סבלניים ביותר  והביעו את  הבנתם ותמיכתם  למרות שיום העבודה והמעצרים היתארכו .

יאמר התובע  רס"מ יוני הירשורן  נראה  במצב קשה ביותר שהוא תחת חקירה ללא כול תשובה  עינינית לבסוף טען מה רוצה ממני בן יששכר אני רק טוען.

הוא אף ציין  ששנים רבות לא נחקר כך.

עוד מנפלאות מערכת המשפט אשר ממנה עורכי דין מהסנגוריה הציבורית שעובדת עם המשטרה ,ובית המשפט .

עו"ד מורן גרוס סירבה להגיש עתירה הלבית המשפט העליון בגין ביזיון בית משפט ואף הפרה חובת חיסיון בין עו"ד לקוח .

יעקב בן יששכר מסר שלא יירתע  וימשיך לעשות עבודת קודש ומודה לכול חבריו ,וחברותיו שהגיעו לתמוך .

Posted in רווחה | מתויג: , , , , , , | Leave a Comment »

 
הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 124 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: