אזהרה לעו"ד לחוק הנוער מהתרגילים הבלתי חוקיים של יועמ"ש משרד הרווחה עו"ד דברה הירש לב רן – לאחר שהפסידה אצל השופט משה דרורי במחוזי ירושלים ניגשה לשופט תורן באותו בית משפט במטרה לשנות את פסק הדין

עורכי הדין לחוק הנוער מוזהרים מפני התרגילים הבלתי חוקיים של יועמ"ש משרד הרווחה עו"ד דברה הירש לב רן.

מסתבר שלאחר שעו"ד זו מתייצבת בערעורים בבית המשפט המחוזי, ולאחר שהדין מסתיים הנ"ל פונה אל שופט תורן אחר ומנסה לשנות החלטות בתיקים בהם הפסידה.

למערכת נודע כי עו"ד דברה הירש לב רן, התייצבה עם פקידת הרעל לחוק הנוער שרית אשורי, בערעור שבו השניים התעקשו לנעול קטין במוסד פסיכיאטרי כדי להרחיק אותו מאימו.  לאחר שהדיון אצל כבוד השופט משה דרורי נסתיים בכישלון צורב ליועמ"ש הרווחה, ולפקידת הסעד, והשופט דרורי הורה על שחרור מיידי של הקטין מהמוסד הידוע לשמצה איתנים, ולאחר שעוה"ד של האמא והנער עזבו את בית המשפט, סחבו השניים את האמא, אזרחית צרפתית שאינה מבינה עברית משפטית, ואת הנער לשופט תורן לדיון חירום כדי לשנות את תנאי השחרור.

עוה"ד דברה הירש לב רן ניסתה "בדיון המחודש" לפתוח את כל הנושאים שנדונו בערעור אצל השופט דרורי, ולנסות לשנות את רוע הגזרה.

הנער המתין בבית המשפט כדי שהמאבטח שהביא אותו מאיתנים יסע לבית החולים להביא לו את הציוד והבגדים.  בעודו ממתין עם אימו, באו העו"ס והעו"ד וקראו לאמא ולנער להיכנס לדיון מחודש, הפעם בלי נוכחות השופטים, ואחרי שהשופט דרורי עזב את בית המשפט.

כמובן שתלונה חמורה תוגש בלשכת האתיקה נגד עו"ד  זו, דברה הירש לב רן, אולם עורכי הדין שבמקצוע מתבקשים להיזהר מעתה ואילך, פן יצאו מבתי המשפט וחושבים שבכיסם ניצחון, ותוך 10 דקות נכנסת יועמ"ש הרווחה לשופט תורן, ומנסה להפוך אותו לערכאת ערעור על הערעור שהתקיים והסתיים לרעת הרווחה.

תעלול כזה עוד לא נשמע בחוצות ישראל.

עו"ד שממתינה עד שעורכי הדין של הצד שכנגד יעזבו את בית המשפט, ושהשופט שפסק לרעתה יעזוב, ואז היא רצה אצה לה לשופט תורן לשנות את רוע הגזירה?   מדובר בעבירה אתית חמורה, עבירה שעל דברה הירש לב רן לתת עליה את הדין.

הלשכה חייבת לשלול את הרישיון לעריכת דין לעורכת דין מסוכנת  זו אשר פוגעת בזכויות ההורים, והקדישה חייה למלחמה בהורים, והסתת ילדים נגד הוריהם.

בסופו של דבר לב רן ואשורי לא קיבלו מבוקשתן, והן ביקשו מהנער שיקח כסף לאוטובוס מהאמא לנסוע לאיתנים להביא את חפציו, לבד בחשיכה, ולשוב לאותה אמא שרק בשעות הבוקר שתיהן לכלכלו עליה, וופגעו באישיותה בפני השופט דרורי.

להלן ציטוט מהדברים כשהם באו לידי ביטוי בדיון שהתקיים היום בבוקר בפני השופט משה דרורי ביהמ"ש מחוזי ירושלים:

שרית אשורי, פקידת הסעד העידה:

"אני סבורה שאין להחזיר את הילד לאמא שלו אפילו ליום אחד אלא להשאיר אותו באיתנים. גורמי הטיפול בבית החולים לא יכלו לאבחן אותו כי הוא לא שיתפ פעולה, בין היתר בגלל ההסטה של האמא. אנו יודעים שהיא מסיטה אותו והיא העיזה להעלות לאתר אינטרנט מכתב שהוא כתב לבית משפט העליון, עם השם שלו ושמות של אחרים שיושבים באולם הזה".

הדגשה של בעלת האתר: האמא לא העלתה מאומה! המכתב הגיע לבעלת האתר דרך ביהמ"ש העליון. אין שום מניעה בחוק לפרסם את שמה של פקידת הסעד שגרמה לאשפוזו הכפוי שלא כדין של הקטין, והפרה את זכויותיו בצורה מזעזעת לצורך סחר בילדים.

פקידת הסעד שרית אשורי ביצעה מחטף, שלא צלח, ולמרות שידעה שהוגש ערעור, היא פנתה שוב לשופט שמעון לייבו חותמת הגומי שלה בביהמ"ש השלום, כדי למנוע את הערעור במחוזי.

פקידת הסעד שרית אשורי שיבשה מהלכי משפט וניסתה להטות את הדין במרמה והונאה כשטובת הקטין כלל אינה עומדת לנגד עיניה. יותר מתמוהה התנהגותה הבריונית והאלימה כלפי הקטין.

השופט דרורי פסק:

"בדיון היום הוברר, כי לאחר הגשת הערעור ולאחר שהוגשו עיקרי הטיעון, הייתה פנייה נוספת של פקידת הסעד לבית המשפט לנוער בירושלים, וכב' השופט שמעון ליבו החליט כי יקבע דיון במעמד הצדדים ליום 25.12.14.

בדיון היום (23/12/14) שמעתי ברוב קשב את דברי הקטין עצמו. במהלך הדיון היום, שמעתי גם את דברי האם (המערערת 1) שביקשה כי הקטין ישוב אליה.

ברצוני להדגיש כי הערעור עצמו מעלה שאלות עקרוניות, כולל בדיקה פרטנית מדוע נעשו פעולות כאלו ואחרות ללא הצדקה כלפי הקטין.

מכל מקום, ברצוני להבהיר, ולכן יש חשיבות לצורך המשך חייו של הנער, כי אין להטיל על הנער סטיגמה כלשהי של מי שסובל מבעיות פסיכיאטריות כלשהן.

אני תקווה, כי על אף סגת חייו הלא פשוטה של הקטין, שחלקה בא לידי ביטוי גם במכתבים שכתב, נמצאים אנו עתה בתחילת דרך חדשה.

במהלך הדיון היום, הזכיר עו"ד xxx המייצג את האמא, כי לא ניתנה לו הזדמנות לטעון בבית המשפט לנוער. מאחר ועכשיו יש ייצוג, זכאי עו"ד xx, לאחר הצגת ייפוי כוח בכתב מהאם, להופיע בבית משפט לנוער ולטעון את כל טענותיו בשמה של האם. בעניין זה, אני מורה למזכירות בית משפט זה, ובית משפט לנוער, לאפשר לעו"ד xx לצלם את כל החומר מהתיק.

סוף דבר:

א. האשפוז הפסיכיאטרי – ייפסק מיידית.

ב. מכאן ייצא הנער ל"xxx", שם יהיה ביומיים הקרובים. לגבי המשך מקום מגוריו של הקטין, יחליט בית משפט לנוער ביום 25.12.14 או בכל ישיבה נדחית אחרת.

במהלך הקראת פסק דין זה שמעתי שתקופת הנזקקות מסתיימת ביום 20.2.15, דהיינו מספר ימים אחרי הגיעו לגיל 17. חזקה על בית משפט לנוער שישקול בכובד ראש, ולאחר שמיעת הקטין, האם יש מקום להשארתו בסטטוס זה של קטין נזקק לאחר גיל זה, או שמא רשויות הרווחה לא יבקשו כלל הארכת נזקקות.

כל צד יישא בהוצאותיו".

פסק דין

קישורים:

"She feels like God" – Yediot-Achronot – 07/09/2006

She feels like God – Eti Abramov and Moshe Ronen – Yediot-Achronot – 24 hours – 09/07/2006 anyone who wants to give a child for adoption or to adopt a child in Israel know her. But many of them stayed away painful memories. Ella Blas, the all-powerful director of child welfare , retiring and leaving behind a trail of serious complaints. Not only cool and blunt style, but also that it encourages manipulative biological parents giving up their children.

"People who want to adopt a cry of years because of it," says parent injured. "Instead of helping, she prefers to make difficulties". Blas for her part, doe's not understand what they want from her. As long as she never have to go with the guards … ;

She feels like God - me and Moshe Ronen Abramov - Latest news - 24 hours - 07/09/2006

Adoption lawyer knowledgeable friend: "For too many years, she decided the future of 
hundreds of families". She is ready to manipulate and use lies to justify her way

Blas does not understand what people against her.

 "I gave above and beyond. The work was in the eyes of the holy of holies," said the principal that retired from the service for the child. Yes, the woman left behind a trail of families damaged not really know why she grabs a devastating review the functioning, why so many people see it as an enemy, and why, in general, she had to walk around with bodyguards  until recently.

—————————–

 13 years was in Las head of the child welfare body handles all adoption in the country, or the official title "Chief Welfare Officer for adoption." But for thousands of people in Israel, Blass was much more than a welfare worker. For them the all-powerful woman from the adoption was a fateful figure, one that holds almost mythical powers. She could, with a wave of a pen, to change the course of their lives from end to end; it is determined whether they will be parents. Many of them were relieved when she left. True, the nature of her job is such that anyone who carries it holds tremendous power and fateful, but Las, according to detractors, took this power step further. The child welfare has left Las (now aged 70) when it is filled with enemies and opponents. Not many people, it seems, wept as she closed the office door for the last time. The woman who insisted always that she wants only the best interests of the child, she wanted to seem a little too much. It is not only blunt style and insensitive they received many parents turn, they argue. If early years in the role opponents accused her parents always supporting efforts, the recent years there have been some who said a mouthful Las encourage a manipulative biological parents giving up their children, just to satisfy the huge demand.

"This woman received from the State immense power – more than the power of any judge, even the Supreme Court – to decide the fate of reasoning without people"
Loading a Tel Aviv lawyer.
"For too many years, she stopped what will be the fate of hundreds of children and decided the future of hundreds of families. It held power there is in the hands of God, and over time she felt she becomes God. There is a social worker that the feeling self-righteous she understands everything better than others .
She speaks always as' the best interests of the child ", and believes she knows exactly what each child's best interests. When it encounters other views it eliminates them, and willing to manipulate and use lies – that look in her eyes white lies – to justify the way ".
Rubber Stamp
The debate about the power of child welfare is not new, but there never seemed this body gross, external face such as those in Las. Opponents say even now that it has expanded the boundaries of its authority beyond worthy. Tremendous anger toward her, both by parents and efforts and by biological parents, led to the decision to put her guards regularly. "She's a very strong," says Mr. Moses Brown, who handled many adoption cases. "remedies I can say that it is a great expert in her field and know to defend its positions, but over the years created a complete identity between those Las and the body it was his head, child welfare. These service is actually in Las These Las is service.

On the one hand this organization takes children from their parents, on the other hand it serves families who clicks get children for adoption. Acted upon by a constant pressure to deliver goods, make up children for adoption. It creates them big appetite remove children from their biological. 

These Las managed, in fact, an adoption agency. 

child welfare was supposed to be neutral and professional, but in each case are actually represented the family requesting the adoption, and always they were against the biological parents. 

It was difficult to examine the choices and their decisions, since everything is kept secret and they volunteered as little information to the other side. All these things in Las developed into an art. "

Many parents today licking the wounds left the meeting with Las. Quite a few biological parents claim that the conduct of its predatory, manipulative was the only reason to remove the children are being held.
Take for example the Isaac Malik , a resident of Rishon Lezion, two granddaughters were kidnapped from their mothers and given up for adoption, he decided to open a personal struggle against the director of the service. In recent years, he goes on the road with a car covered with signs protesting against Las, and in recent elections is even created a party "against kidnapping children ".
In recent days, Malik was busy march against welfare, from Latrun to Jerusalem. For him, quite clear who the main culprit in his case.
"We have to prosecute those Blass, that is boss of all welfare officer," he said angrily.
"The court has become her rubber stamp. When my granddaughters abducted from their custody of my daughter, I did not understand their step. I am familiar, a respected businessman, and just stole my two granddaughters .
I made an appointment with those, I introduced her to my family, we showed her that this is not criminals or the needy and even invited her to our house. She said, 'I will consider. It never came.
The return granddaughters glimpses she said:
"All in good time.
So long as I got the impression that she had a sympathetic ear, she hears you, interested. She even left her phone number and said if I need help, I'll call. She gave me a feeling that one to turn to, but when I turned to her then, she just said that the House court will decide. "
But not only the biological parents who had contact with the Las out against it. Quite a few couples who came hoping to adopt a child complaining now been treated cold and dismissive. Joseph, from the center of the country, trying to adopt a child for four years. Recently, after it gave up the service for the child, commenced proceedings for adoption abroad. "There was a lack of cooperation on the part of almost total service," he says. "In the end I asked: You want to help me adopt a child or not? I was impressed that they have a lot of leeway they do not apply in the field, and instead, choose to make difficulties. People who want to adopt a cry of years because of the torture they were forced to move in those " .
"This was seen as a demonic, a man carrying a fateful role," says a senior official in the field of adoption. There were a lot of complaints against the cold and alienation, misunderstandings and endless bureaucracy. The prevailing view is that all foreign adoption files Las existed because of these.
– But what do that Israel is much less children couples who want to adopt?
It's true that she could not come up children for adoption when there is, but there is no reason that people will come out of it humiliated, with no relief or hope.
She may have tried to get the time to reach the children, but it is made up of opacity. It's always amounted forms, go here, you come on over, sign. Between the parents was a wall of paperwork. They, who are so delicate and sensitive, felt that treating human name. I do not think she's a bad person, it just was worn, it did its work automatically.
What to do on the issue of children and the adoption of automatic no.
Each case is an entire world.
She always said to parents: 'What's the rush you, there is time. Things smashed them. Couples wait, and wait until they moved to adopt the appropriate age, she spoke with insults. She had a lack of understanding misery.
Behind Closed Doors
Biological mother of "Baby Dispute": "When we had to say goodbye to the child, these did that for us the scene terribly. She acted as if we were murderers." bag well-publicized and perhaps the most complex in a transaction Las During her years in the service, it was known as the "Affair Baby Dispute ". In the case that fascinated the entire country, it will be recalled, have parents their baby for adoption, but soon after moved to a new family, regretted the decision. They turned to those Blass, but it made ​​it clear to them that the baby will stay by his adoptive parents. The couple petitioned the court for the return of their son, and after a long and highly publicized trial in May 2005 the Supreme Court decided, with the encouragement of those in Las massive, leave the baby with the adoptive family.
"This is a woman who does well it works, and all the people working in service with no sympathy for the subject";
Claimed biological mother.
"Everyone treated me hideously, looked at me like I was a criminal. What hurt the most Scsngmr story and we had to part with the child, these did that for us the world's most difficult scene. She treated us like we're murderers.
I wanted to enjoy my last few minutes with my child, but she fears that I and my husband run away with him. We were honest all along, but she put all security personnel at me. Be a little man, you too have a mother. "
– When you gave the child up for adoption did you see her?
"I did not. These things comes into play only Mthrbshim her program. Until communication came into the picture, is not mentioned reach. It has no heart. Her whereabouts is closest to God, but is itself the most distant from God."
"In my opinion Affair 'disputed baby is just the tip of the iceberg conduct child welfare led by those in Las Over the years," says attorney Moshe Levy, who represented the biological parents in the case.
"It is inconceivable that a revised system of public administration, in a democracy, so officers will be staffed by level public officials with absolutely no criticism. 

She kept running in the dark, under cover of closed doors, and the implications are clear. "

Las prefers to stay at this point as far from the spotlight. The last days she sits in her home in Ramat Hasharon luxurious and busy, she says, mainly at rest.
"I was a service manager, the smallest office. So what if I left ?, she says," I reached old age, I retired on my birthday after many years in public service, after the hard work that I've invested a lot and thought it was proper to place someone to replace me and put a new spirit and professional. I became a private person and I do not give interviews. This is my decision. I thank God for having had the strength to get up and leave when I'm still young. I left by choice, a clear head, as planned. I gave above and beyond and I have a right to retire and become a citizen as citizens of the state ".
– They say that in many cases a cry blunt, demonstrating insensitivity and lack of sensitivity. Do you wrong?
"I do not feel wrong. I worked hard all my life and now I'm a private person, the professionalism and discretion I turn the place and the stage that replaces Orna Hirschfeld .
Orna Hirschfeld  came into the job and the entire burden on her, and she needs to build itself and should not be judged by what glorified my name. It is not in place, it is irrelevant. In general, it was actually a lot said in the sensitive area was my strong point. "

After 5 months took our child – Yedioth Ahronoth – Or Heller – 26/10/2000

After 5 months took our child – Yedioth Ahronoth – Or Heller – 26/10/2000

"We wrapped our son with love, and they just tore him in our arms." The father is a former paratrooper officer, and the mother is finishing a master's degree in teaching, have been declared "unfit to be parents." As admitted in the past in a psychiatric hospital.

Ministry of Welfare : The decision is based on expert opinion, the judge rejected the petition filed and accepted our position. 

Fertility treatment of the couple, now in their fifties, were unsuccessful. child welfare disqualified because of "past psychiatric" The father was hospitalized 30 years ago because of the crisis in his life and the mother three years ago, after it became clear to her that she will not get pregnant.

"We call service for the child to return our baby. Our heart is torn. We love him and we made ​​sure he knew well. Other parents did the same thing did not taken the baby. we have to make a child – and we want this child. " To read the full article in hebrew, click here

Tpost in hebrew

סיגל בניאס לשכת הרווחה עפולה – פקידת סעד עם נטיות פדופיליות וגילוי עריות בפרהסיה מהמרת בקזינו

מאי 2013 – "כפרה אני יהיה עליך יפה שלי" כותב אמיר בניאס בנה הקטין של פקידת הסעד סיגל בניאס מלשכת הרווחה עפולה לאמו ברשת הפייסבוק למראה תמונתה בחדר המיטות.

התנהגות סיגל בניאס מדיפה ריח של גילוי עריות בפרהסיה בתוך המשפחה, מדובר בהתנהגות שאינה הולמת פקידת סעד הכותבת חוות דעת על הורים וילדים ומנתקת ילדים מהוריהם על התבטאויות מעין אלו.

בהמשך מעיד הבן הקטין אמיר בניאס כי האם סיגל מהמרת בקזינו וכותב: "תמונה מוורנה לפני הקזינו". 

האם ראוי כי פקידת הסעד סיגל בניאס המבקרת בבתי קזינו תחרוץ גורלם של ילדים ומשפחות בדלתיים סגורות וללא ראיות?

סיגל בניאס לשכת הרווחה עפולה - פקידת סעד עם נטיות פדופיליות וגילוי אריות בפרהסיה מהמרת בקזינו
סיגל בניאס לשכת הרווחה עפולה – פקידת סעד עם נטיות פדופיליות וגילוי עריות בפרהסיה מהמרת בקזינו

משפחת חביבי קוראת למערכת בריאות הנפש לאשפז את מרים בן עטר כדי להגן עליה פן תפגע בעצמה כפי שקרה עם בעלה השופט מוריס בן עטר

מרים בן עטר עו"ס במחוז דרום, הגישה תלונה כוזבת נגד משפ' חביבי, על העלבת עובד ציבור.

בתלונתה היא מתארת כיצד חטפה את ילדיו של בני הזוג חביבי לפני כ- 10 שנים, והפכה את חייהם לגיהנום ומציינת "הם מבקשים תרומות בגלל הנזק הכלכלי שנגרם להם מהטיפול שלי".

השוטר רפי אזרד, מקבל התלונה שואל את בן עטר:

ש. מה הטיפול שהמשפחה קיבלה ממך?

ת. הקטינים היו קטינים נזקקים והוצאו ממשמורת ההורים ע"י צו של בית המשפט לפני כעשר שנים".

לחוטפת הילדים בן עטר יש שיטה. היא זו שמוציאה את הצו, משתמשת בבית המשפט כחותמת גומי "כמבוקש", ללא שהשופט מבקש את תגובת הצד השני, וכך היא חטפה למשפחת חביבי את ילדיהם.

מרים בן עטר תלונה כוזבת במשטרה נגד משפ' חביבי על העלבת עובד ציבור

מרים בן עטר תלונה כוזבת במשטרה נגד משפ' חביבי על העלבת עובד ציבור

ביקשנו לבדוק את הדברים, וגילינו שכך בדיוק הדברים פועלים.

בתאריך 19 בינואר 2000 הגישה חברתה של בן עטר, פקידת הסעד לחוק הנוער גלית אלקלעי, מכתב להוצאת ילדיהם של משפחת חביבי ממשמורתם. הנ"ל נהגה ברשלנות ועצלנות, לא טרחה לציין מספרי תעודות זהות של הקטינים או מספר תיק תנ"ז בביהמ"ש. היא שלחה במעמד צד אחד מכתב לבית המשפט בו כתבה:

לכ'

בימ"ש השלום לנוער

ירושלים

הנדון – בקשה למתן החלטת ביניים בעניין הקטינים

חביבי אודליה, יהודה וחן – בקשה מס' [לא מצויין מס' בקשה!]

במקביל להוצאת צו החירום המצ"ב, מתבקש כב' ביהמ"ש לאשר את הצו.

המבקשת סבורה כי היא מוסמכת להוציא צו חירום עפ"י חוק הנוער, ועל מנת להסיר כל ספק בפרשנות החלטת ביהמ"ש העליון מיום 31.8.99 שהורה:

"…כל עוד לא הוחלט אחרת ע"י ערכאה מוסמכת, לא יקויים מגע ישיר בין שירותי הרווחה למשפחת המערערים".

למרות שהמבקשת סבורה שאין בהחלטה זו כדי להפקיע ממנה את סמכויותיה וחובתה לפי סעיף 11 לחוק הנוער מתבקש כב' ביהמ"ש לאשר את צו החירום במעמד צד אחד וזאת עד לדיון במעמד שני הצדדים.

להלן פירוט העובדות:

האב ברח ממאסר בפועל וממאסר על תנאי, והאם ממאסר על תנאי בגין אי שליחת הילדים לביה"ס, הם ברחו עם ילדיהם לרשות הפלסטינאית.

כיום האב עצור והאם התבצרה עם הילדים בביתם, וזורקת חפצים לכל עבר, מאיימת להתאבד עם הילדים. הימ"מ מתכנן לפרוץ לבית ולעצור את האם.

לאור העובדות הנ"ל עשוי שלומם של הקטינים להינזק עד שיתקיים דיון במעמד שני הצדדים, במידה ולא יוצאו ממשמורת הוריהם באופן מיידי.

בכבוד רב,

גלית אלקלעי

פקידת סעד לחוק הנוער

השופט הרמאי לא טרח לציין את שמו ופסק:

"החלטה

אני רואה ליתן החלטה כמבוקש."

מדובר בלקיחת ילדים מהוריהם כשהחלטת העליון היא ברורה ונחרצת ואוסרת על פקידת הסעד להתערב באוטונומיה של משפ' חביבי. השופט מאיין במחי יד את החלטת העליון ומפקיע מההורים את זכותם על צאצאיהם, החלטה הרת אסון, כשהוא אינו טורח לרשום את שמו ולא לשים חותמת בית המשפט תחת החלטתו. מדובר בהחלטה בלתי חוקית שניתנה על מסמך לא חוקי חסר פרטים בסיסיים והכרחיים, כמו מספרי תעודות הזהות, מספר תיק הנוער בבית המשפט, ומה הסיבה שהילדים מוצאים מביתם. במכתב הלקוני לא מפורט כי הילדים נמצאים בסכנת חיים, שזהו תנאי הכרחי להפעלת סעיף 11 לחוק הנוער.

בסרט הדוקומנטרי "הבשורה על פי משפח' חביבי", אנו יודעים כי מדובר בשקרים של פקידת הסעד. האם היתה ספונה בתוך ביתה עם ילדיה והסבתא, כשהם מבוהלים והימ"מ פרץ מחלון הבית, כדי לחטוף את הילדים. הטראומה שגרמה פקידת הסעד לאם ולילדיה – עד היום לא נרפאה.

גלית אלקסעי פק"ס לחוק הנוער פעלה ברמיה והונאת ביהמ"ש לצורך חטיפת ילדי משפ' חביבי

גלית אלקלעי פק"ס לחוק הנוער פעלה ברמיה והונאת ביהמ"ש לצורך חטיפת ילדי משפ' חביבי

פקידת הסעד מצפצפת על החלטת בית המשפט העליון שקבע "כל עוד לא הוחלט אחרת על ידי ערכאה מוסמכת, לא יקויים מגע ישיר בין שירותי הרווחה למשפחת המערערים". החלטה זו לא ניתנה בעלמא. היא ניתנה על ידי הרכב שופטי עליון, לאחר שבחנו את הנזקים הנוראיים שגרמו משרד הרווחה למשפחת חביבי. פקידת הסעד מזלזלת ומצפצפת על החלטת בית משפט עליון וטוענת שהיא "סבורה שאין בהחלטה זו כדי להפקיע ממנה את סמכויותיה וחובתה לפי סעיף 11 לחוק הנוער".

פסק הדין של שופטי העליון מחייב את פקידת הסעד למלא אחר צו שיפוטי שניתן לו. החלטת בית המשפט העליון גוברת על "המלצות" פקידת הסעד, והיא פעלה בחוסר סמכות כשהתערבה במשפחת חביבי, והשופט שחתם על הצו "כמבוקש" ביזה את החלטת ביהמ"ש העליון.

על פקידת הסעד היה לפנות לביהמ"ש העליון ולבקש להסיר את הצו שניתן על ידו, אלא שפקידת הסעד פעלה במירמה, כתבה דברי הבל ושקר נגד המשפחה וקיבלה את שדרשה. דרכי חטיפת הילדים זועקים מהמסמך בכל מילה. ניתן לראות את התנהגותו העבריינית של שופט הנוער מבימ"ש בירושלים, שלא טורח לכתוב את שמו על החלטה החורצת את גורלה ודינה של המשפחה. לא היה שום מקום להיעתר לדרישת פקידת הסעד בקלות ובחופזה בה היא נהגה, ובמיוחד לאור העובדה שפקידת הסעד ציינה במפורש שבית משפט עליון קבע שלא יקויים שום מגע ישיר בין שירותי הרווחה למשפחת חביבי. מדובר בדורסנות הממסד משפחה חסרת אונים, שמצאה עצמה נרדפת על ידי מוסד דורסני אנטי משפחה הסוחר בילדים, מה שמוכיח שמשרד הרווחה במשך שנים מפקיע מההורים את הזכות על צאצאיהם באלימות ובריונות תוך שקרים ורמיסת זכויות האדם של משפ' חביבי.

גלית אלקלעי הרמאית עבדה בשיתוף פעולה הדוק עם חוטפת הילדים מרים בן עטר.

שתיהן בצוותא-חדא גרמו להרס משפחתו של חיים חביבי, לאובדן ביתם, להפסדים כלכליים שלא ניתנים לכימות כספי, הרס בריאותי ונזקים עתידיים.

סיגל בניאס פק"ס לשכת רווחה עפולה חטפה 3 ילדים מאמא אתיופית והגישה נגדה תלונה במשטרה שהיא פרסמה נגדה שהיא חוטפת ילדים

סיגל בניאס פק"ס לשכת רווחה עפולה, חטפה מאמא אתיופית את שלושת ילדיה לפנימייה, שם עוברים הקטינים התעללות נפשית והם מנותקים מאימם חצי שנה ללא קביעת הסדרי ראיה. מדובר באם רכה ואוהבת, שגידלה את הילדים שלה ללא דופי וללא מעורבות משרד הרווחה. האמא התגרשה מבן זוגה שמצא לו שיטה לחמוק מתשלום מזונות והגיש נגד האם תלונות כוזבות על "הזנחת הילדים". שלושת הילדים הינם מטופחים ומוגדרים מחוננים, ולמדו בבית ספר לאומנות בעפולה עד יוני 2014.

סיפורה של האם הובא בהרחבה בתוכנית "צינור לילה", שם התבררה העובדה המזעזעת שמשרד הרווחה חטף מהאם את ילדיה ללא שום סיבה, לצורך מילוי פנימייה, כשהילדים הביעו את התנגדותם העזה להוצאתם ממשמורת אימם והביעו את התנגדותם ללכת לפנימייה כשבסיס חייהם הינו בעפולה, יש להם חברים והם נחשבים ליוצרים מוכשרים במיוחד בתחום האומנות.

סיגל בניאס הגישה אמש תלונה במשטרה כנגד האם ודרשה מהאם להסיר את הפרסומים המאזכרים את שמה ולהסיר את תמונות הילדים מכרטיס הפייסבוק של האם. משטרת עפולה החתימה את האם על מסמך המורה לה להסיר את תמונות ילדיה מהפייסבוק ולהסיר את הסרטונים ששודרו בערוץ 10 בתוכנית "צינור לילה", אחרת יעצרו אותה והם כבר ימצאו על מה.

נכנסנו לבדוק בפייסבוק את הכרטיס של עו"ס סיגל בניאס, וזועזענו לגלות, שבניאס עצמה מפרסמת את תמונות ילדיה ואף תמונתה שלה מתונססת בצורה מחרידה, שם היא מגלה לציבור את חדר המיטות שלה. ספק אם משמרת הצניעות היתה מאשרת פרסום תמונות אלו. על מנת לא להביך את הציבור, נחסוך מכם את התמונות של פק"ס בניאס עובדת ציבור בבגד-ים.

בנה של פקידת הסעד אמיר בניאס, בן כ- 10 שנים כותב לאמו (כך במקור!):

"כפרה אני יהיה עלייך יפה שלי", ומראה את תמונתה של אימו בחדר המיטות.

מה נאמר. כל מילה מיותרת. התנהגות הבן מדיפה ריח של גילוי עריות בפרהסיה בתוך המשפחה, ויש לקחת מהפק"ס בבהילות את הילד שלה. מדובר בתסביך אדיפוס מובהק של הבן כלפי אמו, שרואה אותה בחדר המיטות.

על כך נאמר פק"ס בניאס: "קשוט עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים".

התמונות נלקחו מהפייסבוק של סיגל בניאס והם מוצגות על ידה לראווה בפרהסיה

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005838312323&fref=ts

סיגל בניאס בחדר המיטות - שימו לב לתגובה של הבן שלה לאמו: "כפרה אני עלייך יפה שלי" - הבן מגלה תסביך אדיפוס כלפי אמו, עובדה המחייבת אבחונים לקטין והוצאתו מהבית על מנת למנוע המשך הידרדרותו המינית ופגיעה נפשית בקטין

סיגל בניאס בחדר המיטות – שימו לב לתגובה של הבן שלה לאמו: "כפרה אני עלייך יפה שלי" – הבן מגלה תסביך אדיפוס כלפי אמו, עובדה המחייבת אבחונים לקטין והוצאתו מהבית על מנת למנוע המשך הידרדרותו המינית ופגיעה נפשית בקטין

סיגל בניאס חושפת את בנה בשלל תמונות - מדובר בהתנהגות כתית

סיגל בניאס חושפת את בנה בשלל תמונות – מדובר בהתנהגות כתית

אלבום התמונות של סיגל בניאס - תמונות חושפניות של קטינות המעידות על חינוך מיני מתירני המחייב הוצאת הקטינות ממשמורת הוריהם והעברת הקטינות לאבחונים

אלבום התמונות של סיגל בניאס – תמונות חושפניות של קטינות המעידות על חינוך מיני מתירני המחייב הוצאת הקטינות ממשמורת הוריהם והעברת הקטינות לאבחונים

קישורים:

לשכת רווחה עפולה חטפו לאמא אתיופית את שלושת ילדיה – בשפה האמהרית

משרד הרווחה ויח"צן השקר – חטפו שלושה ילדים מחוננים מאם אתיופית חד הורית

צינור לילה – האמא שהעלתה לרשת סרטון של ילדיה נגד משרד הרווחה: "קרעו לי את הלב"

עצרת מחאה מול לשכת הרווחה עפולה עקב חטיפת שלושה ילדים מאם גרושה יוצאת אתיופיה

סיגל בניאס פק"ס לשכת רווחה עפולה רוצה לפרק משפחה בטענת "סכסוך גירושין"

ד"ר מיכל איציק מציגה כת העובדים הסוציאליים

פברואר 2013 – ד"ר מיכל איציק בית ספר לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת אריאל בשומרון מציגה כת העובדים הסוציאליים. מדובר בכת אלימה ואכזרית הפועלת בדלתיים סגורות וללא ראיות, מוציאה ילדים, קשישים בכפייה ממשפחותיהם ומפקירה אותם להזנחה והתעללות במוסדות מופרטים תאבי בצע.
לכת העובדים הסוציאליים חוקים ונהלים והיא מונעת חוקי זכויות נדרשים לילדים כגון חוק זכויות הילד, חוק ועדות החלטה ועוד.