פסיכיאטר יוסף זיסלין כפר שאול הורשע ע"י בית דין למשמעת של עובדי המדינה והוטלו עליו אמצעי משמעת חמורים

פסיכיאטר יוסף זיסלין מנהל בבית החולים לחולי נפש כפר שאול הורשע בטיפול כפוי בניגוד לחוק ללא ניהול רשומה רפואית

אוקטובר 2012 – הפסיכיאטר יוסף זיסלין הורשע ע"י בית דין למשמעת של עובדי המדינה אשר גזר והטיל עליו אמצעי משמעת חמורים ( בד. 2012-976 -בד"מ 70/12 ):

א. נזיפה חמורה.
ב. פיטורים לאלתר.
ג. פסילה לשירות המדינה למשך 10 שנים.
ד. פסילה לכל תפקיד במשרד הבריאות למשך 15 שנים.

 בגזר הדין כתבו שופט בית הדין למשמעת של עובדי המדינה:

.2 הנאשם הורשע על ידינו בעקבות הליך פלילי שהתנהל נגדו בבית משפט המחוזי בתל אביב ת"פ 14449-02-11 בפני כבוד השופט גורפינקל, במהלכו הורשע ביום 12.6.12 , על פי הודאתו, בעבירות של טיפול מרפאתי כפוי בניגוד לחוק, על פי סעיף 44.ד ביחד עם סעיף 11 לחוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991 , וכן עבירה של הפרת חובת ניהול רשומה רפואית, על פי סעיף 17 ביחד עם סעיף 28.ב לחוק זכויות החולה, התשנ"ו 1996

א. הנאשם במסגרת תפקידו כפסיכיאטר בבית החולים כפר שאול בירושלים (להלן: "בית החולים") נפגש ביום 22.11.10 עם המתלוננת, ילידת שנת  1990 ובעלת צרכים מיוחדים, ועם אביה ואחיה. הפגישה התקיימה ביום 22.11.10 בשעות הערב כאשר הנאשם קיבל את פניהם מחוץ לבנין בית החולים. באותו מועד ביצע הנאשם במתלוננת טיפול מרפאתי כפוי בניגוד לחוק לטיפול בחולי נפשי התשנ"א 1991 בכך שהזריק למתלוננת, בניגוד לרצונה, חומרים מסוג ווליום וזיפרקסה אשר גרמו לה לטשטוש.

ב. הנאשם לא קיים כל רישום רפואי לגבי קבלת המתלוננת בבית החולים, לא ניהל רישום על הפעולות שביצע בה, לא תיעד את עברה הרפואי. ואת איבחון מצבה.

שופטי בית הדין למשמעת ציטטו מגזר הדין של נמחוזי וכתבו:

א. חומרת העבירות
בית המשפט המחוזי עמד בגזר דינו על חומרת מעשיו של הנאשם (הפסיכיאטר יוסף זיסלין) בכל שלב של ביצוע העבירות:
"נסיבות ביצוע העבירות הן חמורות: קבלת המתלוננת שלא בפרוצדורה הרגילה תוך עקיפת חדר המיון, אי רישום או תיעוד קליטתה בבית החולים, הבדיקה והטיפול בה, מתן טיפול בניגוד לרצונה ובאופן שהביא לטשטושה, ליווי המתלוננת לנתב"ג והושבתה על כסא גלגלים תוך שהיא מטושטשת והכל תוך התעלמות מהסימנים המעידים על כך שיתכן שמדובר במעשה פלילי. בנוסף נגרמה למתלוננת פגיעה בטווח הקצר, ותוצאות מעשיו של הנאשם עלולות היו להיות בלתי הפיכות כשלולא תושיית המכרים שדיווחו למשטרה המתלוננת הייתה מוצאת עצמה בחוץ לארץ, בניגוד לרצונה באותה עת.
בנוסף, הנאשם ביצע את העבירות במסגרת תפקידו כפסיכיאטר בכיר, בבית חולים ציבורי. ישנו קשר ישיר בין תפקידו ומעמדו לעבירות שביצע ולכן מעשיו גורמים לכירסום באמון הציבור ברופאים פסיכיאטרים ובמערכת
הבריאות הציבורית
".

עוד נאמר:
"לסיכום, העבירות בהן הודה הנאשם אינן מהעבירות החמורות שבספר החוקים, יחד עם זאת הנסיבות בהן בוצעו, כפי שתואר לעיל, חמורות ביותר. לגבי כל אחת מהנסיבות ניתן לטעון שמדובר בטעות, אך צירוף הנסיבות יחד מצייר תמונה של התנהלות חריגה ובלתי סבירה מצד הנאשם. חומרת המעשים נובעת גם מהנזק שנגרם ויכול היה להיגרם למתלוננת.
לעניין זה לא נטען על ידי התביעה כי נגרם למתלוננת נזק מעבר לטשטוש ולבדיקות שנאלצה לעבור במהלך האישפוז, לאחר שהורדה מהמטוס. יחד עם זאת, הנזק שהיה נגרם אלו התוכנית של ההורים להוציאה מהארץ הייתה יוצאת לפועל הוא עצום. לולא פניית המכרים למשטרה התוצאה הייתה יכולה להיות חמורה ביותר.
מעבר לכך, יש לזכור כי מעשיו של הנאשם לא פגעו רק במתלוננת עצמה אלא גם במערכת הבריאות הציבורית. כפסיכיאטר מצופה ממנו לנהוג על פי החוק והפרקטיקה המקובלת. כרופא בכיר עליו לשמש דוגמא ומופת לשאר הפסיכיאטרים ובעיקר לרופאים הצעירים. מעשיו כפסיכיאטר בכיר מערערים את אמון הציבור במערכת ופוגעים בתדמית הרופאים הפסיכיאטריים. בנוסף, ביצוע המעשים בין כותלי בית החולים, הביא להכתמת שמו של בית החולים בפרט ושמה של מערכת הבריאות הציבורית בכלל
".

קישורים:

  • הפסיכיאטר מומחה לפסיכוגריאטריה – ד"ר איתן חבר – חוות דעת פסיכיאטרית "מקצועית" ואלימה – ע"פ המשתמע מתעודת הרופא הפסיכיאטר איתן חבר כיוון לתייג את הנבדקת כבע"ח ללא הבנה שיפוט או רגשות, שאינו מבין מה נעשה סביבו ויש להרעיל אותו בריספרדל וסמים פסיכיאטרים אחרים עד סוף ימיו, ולכלוא אותו באחד המוסדות הפסיכיאטריים לתשושי נפש. בעוד הנבדקת באה אליו בהנחיית לשכת הרווחה בת ים לחוות דעת למינוי אפוטרופוס בלבד. חוות הדעת של הפסיכיאטר איתן חבר הייתה מנותקת מהמציאות…

האם להשקיע בילד לנהוג נכון או לפעול בדרך של סמים פסיכיאטריים

חדשות 2 – אוגוסט 2014 – האם להשקיע בלימוד הילד מה נכון לעשות ומה לא או לפעול בדרך של סמים פסיכיאטריים כגון ריטלין , סטרטרה , קונצרטה , אדרל ועוד.

להלן כתבה של חדשות 2 בנושא.

//player.vimeo.com/video/104897047

קישורים:

שר הרווחה פיטר את סימונה שטינמץ מתפקידה כפק"ס ראשית — איילה מאיר מונתה במקומה

שר הרווחה מאיר כהן פיטר את סימונה שטינמץ מתפקידה כפק"ס ראשית, לאור התלונות המרובות על התנהלותה הפוגענית במיזיד בהורים וילדים, סתירות ושקרים שכתבה בתסקירים, שדרדרו את אמון הציבור במשרד הידוע לשימצה מתחת לקווים האדומים.

איילה מאיר, מונתה במקומה.

אנו מאחלים לה הצלחה ובטוחים, כי נגיע עימה להבנות בכל הנוגע לצמצום הגעת הורים למרכזי קשר, הוצאת ילדים בכפיה מהוריהם ואי קביעת הסדרי ראיה בין הורים לילדיהם.

איילה מאיר פקידת סעד ראשית

איילה מאיר פקידת סעד ראשית

פק"ס קרן איפרגן, רונית יצחק ואורית גלעד – לשכת רווחה פתח תקווה מתעללות בקטינות חסרות ישע בשם 'טובת הילד'

פקידת הסעד קרן איפרגן:

"אין לנו יכולת לשלוט על ההתנהלות של ההורים. אנשים בוגרים. אין לנו שום אופציה בעצם. האם תטען מצידה, שהאבא למעשה מורחק אבל עדיין דמות מאוד נוכחת. כי עצם ההסדרי ראיה, ועצם זה שהתעקשנו על הסדרי ראיה במרכז קשר, הזיקו לבנות. זה טענה מצד אחד… יש פה שני צדדים ואת הבנות באמצע…"

קרן איפרגן, רונית יצחק, אורית גלעד והאפטרופא לדין עורכת הדין סיגל יוריסטה עצמון- "מדברות" בשם 'טובת הילד' ולא מאפשרות לאבא לראות את בנותיו.

עובדות סוציאליות אלו פועלות ללא בקרה, ולבית המשפט אין את הכלים לפקח עליהן, ולכן המשפחה נהרסה בשל החלטות שגויות שניתנו בעניינה.

משרד הרווחה שצריך לתת שירות לציבור – בקריסה.

שר הרווחה נותן הגנה אוטומטית לפקידות הסעד.

מנכ"ל משרד הרווחה במקום לעשות סדר, נותן הגנה מוחלטת לאותן עובדות סוציאליות שסרחו בעבודתן, ובכך הוא חוטא לתפקידו להגן על הציבור הרחב, ובמקרה דנן על המשפחה שנהרסה.

משרד הרווחה צריך לתת שירות לציבור ולא לפעול כאיגוד העובדים הסוציאליים שנועד להגן עליהם, במקום לעזור לציבור. פקידות הסעד במקום לענות לאבא לגופו של עניין, תוקפות אותו בחריפות על רצונו לראות את בנותיו ולהיות חלק מחייהן.

תגובת משרד הרווחה - תשובה מטוייחת ושקרית - הקלטת ועדת ההחלטה מדברת בעד עצמה ומאיינת את השקרים של משרד הרווחה

תגובת משרד הרווחה - תשובה מטוייחת ושקרית - הקלטת ועדת ההחלטה מדברת בעד עצמה ומאיינת את השקרים של משרד הרווחהפק-ס לשכת רווחה פתח תקווהקריקטורה רווחה

קישורים:

סיפורו של האבא אבנר (אבני) בן צבי – משרד הרווחה מונע ממני את הזכות להורות

משכית בנדל עו"ד האגודה לזכויות האזרח – דורסנות ועדות החלטה של משרד הרווחה

זהירות! עו"ס יהודית פינקלשטיין לשכת רווחה פתח תקווה מחפשות ילדים כמשאב לסחר במסווה קידום המשפחה

יהודית פינקלשטיין עו"ס מלשכת רווחה פתח תקווה מסרבת להחזיר להורים כשירים ונורמטיביים את ילדיהם שהוצאו לאומנה

יהודית פינקלשטיין עו"ס מנהלת לשכת רווחה פתח-תקווה לא מאפשרת לעו"ד יוסי נקר לייצג משפחה בוועדת החלטה בטענה: "מסקנות ועדת סילמן הן בגדר המלצות"

טראומת מרכזי הקשר – תחקיר נעמה לנסקי ומיכל יצחקי

אזהרה חמורה לציבור – עו"ד גליה גולדברג מהסנגוריה הציבורית דופקת את האזרחים

אזהרה חמורה ביותר לא לשכור את שירותיה של עורכת דין גליה גולדברג.

מדובר בעורכת דין נכלולית, שדופקת את הלקוחות שלה.

כך למשל, היא גרמה לאישפוז בכפיה של בחור, ללא עבר פסיכיאטרי, ללא רקע נפשי – במשך חודשיים וחצי במחלקה הסגורה בבית חולים שער מנשה.

אותו בחור הולעט בסמים פסיכיאטריים, ונאמר לו כי יצטרך להיות באישפוז כפוי לחצי שנה נוספת.

כל זאת בגלל הייצוג הגרוע של גליה גולדברג.

כותבת שורות אלו, ניסתה לשוחח עם עורכת הדין הנכלולית בטלפון 052-8365433, אולם זו טרקה את הטלפון.

הציבור מוזהר לא לשכור את שירותיה.

שערי הרווחה

השופטת מיכל ברק נבו בימ"ש שלום ת"א – צו לא חוקי ללקיחת מחשב מעיתונאי פעיל חברתי לצורך בדיקת פרסומים נגד שופטים

העיתונאי הפעיל החברתי יעקב בן יששכר מסקר במשך 12 שנים פרשות בנושא חטיפות ילדים מהוריהם על ידי משרד הרווחה וגורמים הקשורים לכך. הפרשות נחקרות על ידי עיתונאים בכירים בליווי צמוד של התקשורת (ערוץ 1) הנוגעים ליד הקלה על ההדק בהוצאת ילדים מהבית.

יודגש, בכל השנים הנ"ל לא נלקח מעולם מהעיתונאי בן יששכר המחשב ולא ניתן נגדו צו האוסר פרסום כלשהו בנושא, כך שלקיחת המחשב שלו כאילו הפר צווי איסור פרסום בנוגע לקטינים או ביצע פרסומים מכפישים נגד שופטים, משוללי יסוד.

יתרה מכך: טרם לקיחת המחשב ממשרדו של העיתונאי, גרמה השופטת מיכל ברק נבו למעצר שווא של העיתונאי, כדי למנוע ממנו סיקור גזר הדין שפסקה נגדו.

חששה של השופטת מפרסום גזר הדין השערורייתי שנתנה תמוה. האם דמה של השופטת סמוק יותר מזה של העיתונאי? השופטת לא יכולה לאסור פרסום העוולה שגרמה ואין בלקיחת המחשב של העיתונאי, כדי לעצור פרסומים אלו.

קישורים:

האם השופטת מיכל ברק נבו בימ"ש שלום ת"א מטרפדת עיכוב ביצוע על גזר דין שנתנה נגד פעיל חברתי לזכויות ילדים והורים? ת"פ 27741-06-11

יעקב בן יששכר פעיל חברתי למען זכויות ילדים והורים מודה לפעילים שמלווים את המאבק נגד הוצאת ילדים בכפיה מביתם ע"י משרד הרווחה.

השופטת מיכל ברק נבו הוציאה גזר דין בתיק ת"פ 27741-06-11 שם הרשיעה את יעקב בן יששכר בזיוף 3 מכתבים שנועדו לחלץ את בתו ממרכז חירום בית אל"י. מכתבים אלו לא הניבו לבן יששכר כל תועלת, והדבר אף נכתב בהכרעת הדין. בתו של יעקב יששכר חולצה ממרכז החירום לאחר שהאב הגיש ערעור שהתקבל בפני השופט רובינשטיין בבימ"ש עליון, שקבע כי הקטינה שוהה במרכז החירום בניגוד לדין.

השופטת מיכל ברק נבו, נתנה הוראה בלתי חוקית למשמר מאבטחי בית המשפט, לגרום לעיכובו ומעצרו של יעקב בן יששכר, בכל פעם שהוא מגיע לבימ"ש שלום ת"א, לצורך ניהול תיקים בהם הוא צד. הנחייה בלתי חוקית זו מהווה רדיפה אחר פעיל חברתי.

דרך הילוכה של השופטת מיכל ברק נבו נועד להטעות ואף לתמרן את בית המשפט המחוזי, כך שידחה עיכוב ביצוע לגזר דין ויגרום למאסר שווא של הפעיל החברתי, על מנת למנוע ממנו מלפרסם את מעורבותה של השופטת בהליכים הגובלים בפלילים של משרד הרווחה בפרשה, וזאת על בסיס מידע רב ביותר שהובא לידיעת בן יששכר ממקורות שונים.

קישורים:

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 129 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: